logistiek concept

Handboek gemeenten: Hoe zet je een goederenhub op

Om de stad leefbaar te houden, het verkeer in de steden te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, wordt er steeds meer geïnvesteerd in ‘hubs’ door gemeenten en organisaties met grote werklocaties in de stad. Hubs dienen als opslagplek voor goederen aan de rand van de stad. Goederen worden er gebundeld en met een zero-emissie voertuig naar de werklocaties vervoerd. Om de hubs op een slimme ruimtelijke manier op te bouwen schreef Buck Consultants International voor gemeenten in opdracht van de Topsector Logistiek de handleiding ‘Bundeling facilitaire stromen’. 

Opleidingsinstituten, dienstverlenende-, gezondheids- en publieke organisaties in middel- en grotere steden vragen om een grote stroom aan goederen. Denk aan koffie, toiletpapier, gewassen beddengoed, onderdelen om installaties te onderhouden en bouwmaterialen. Instanties als Hogeschool van Amsterdam, overheden of ondernemersverenigingen als de Green Business Club op de Zuidas in Amsterdam, willen via hubs de logistieke stroom van leveringen naar de steden verbeteren. Vrachtwagens kunnen de goederen overzetten bij de hubs en de gebundelde stroom kan vervolgens met kleinere (zero-emissie) voertuigen naar de werklocaties vervoerd worden. Door het gebruik van bijna geluidloze (zero-emissie) voertuigen wordt de leefbaarheid in de steden verbeterd en de CO2-uitstoot gereduceerd.

Bouwen van een hub

Het ontwikkelen van een logistieke structuur is voor de organisaties een grote opgave. Zo zijn er veel en verschillende leveranciers en kost het tijd en geld om het plan uit te werken. Voor gemeenten is vooral de ruimtelijke planning een uitdaging: wat voor locatie buiten de stad is geschikt om met veel verkeer om te gaan? En hoe kunnen de goederen van de hub op een zo snel en kort mogelijke manier naar de werklocaties vervoerd worden? In het rapport ‘Bundeling facilitaire stromen’ van Buck Consultants International worden deze vragen beantwoord.

Zelfhulpboek

Het rapport biedt gemeenten hulp bij het maken van plannen voor een hub. Daarnaast geef het kaders en richtlijnen om sneller tot gedegen besluiten te komen. Ook biedt het een set aan maatregelen die ingezet kunnen worden om de eventuele overlast rondom de hub tegen te gaan. Bijvoorbeeld door op de aanvoerroute de voorrangssituaties te veranderen voor meer veiligheid voor de weggebruikers.