Hoe wordt Schiphol airport smarter via big data analytics?

Samen met Portbase en de landelijke Douane onderzoekt Cargonaut het komende half jaar hoe de analyse van big data in de brede zin van het woord (analytics, big data) kan worden ingezet om de concurrentiepositie van Schiphol verder te verstevigen.
Het NLIP draagt bij aan de helft van de kosten voor het onderzoek naar big data analytics for smarter ports. De andere helft wordt door de deelnemende partijen betaald.
Doelstellingen van het onderzoek zijn inzicht krijgen in:

  • het type onderzoeksvragen van markt en overheidspartijen verbonden met de mainports dat met big data analytics kan worden bediend;
  • de aanwezige en gewenste competenties bij haven operators, community informatieplatformen en douane op het gebied van big data analytics-vraagstukken;
  • type dienstverlening, wijze van organiseren en de benodigde technische ondersteuning.

Achtergrond

In 2015 heeft Cargonaut meegedaan aan een grootschalige verkenning naar digitalisering van de Inbound keten. ‘Big Data Analytics for smarter ports’ is één van de onderwerpen uit de studie Inbound keten.

Geef een reactie