hololens

De hololens, de holy grail van het nieuwe leren

Wat lijkt u beter, uw medewerkers op een cursus sturen waar ze worden overspoeld met powerpoint slides? Of van hetzelfde leslokaal een virtuele werkvloer maken en ze direct aan de slag laten gaan? KLM Cargo en HVK Learning kiezen voor het laatste en experimenteren met succes met de hololens. Dankzij de speciale bril leren beginnende vliegtuigmonteurs van binnenuit hoe een airconditioning werkt. En grondpersoneel leert zonder fouten pallets opbouwen.

Edwin Bleumink van KLM Learning and Development en Henny van Kessel van HVK Learning vertelden onlangs uitgebreid over hun ervaringen met de MR-bril of hololens in de workshop ‘Pallets bouwen met de hololens’. Bleumink en Van Kessel vonden elkaar een paar jaar geleden in een gezamenlijke interesse voor de mogelijkheden van virtual reality (VR) en mixed reality (MR). De technologieën werden praktisch toepasbaar met de komst van de hololens van Microsoft. Edwin Bleumink: “Wij vroegen ons af wat dit ons kon brengen. Vliegtuigmonteurs of grondmedewerkers in opleiding krijgen bij KLM vaak dagen onderwijs met een lawine aan powerpoints. Het is moeilijk daar je aandacht bij te houden.

Meer begrip voor eigen rol in het proces

hololens
Henny van Kessel en Edwin Bleumink. Foto: HVK Learning. 

De hololens is een MR-bril waarmee je virtuele objecten of hologrammen kunt toevoegen aan de werkelijkheid. Dat gebeurt met een applicatie die op de bril wordt gezet. De drager leert bijvoorbeeld een virtuele pallet opbouwen die hij op ware grootte voor zich kan halen. Hij kan om de pallet heen of er doorheen lopen. Hij kan er in gaan staan en checken of de dozen goed tegen elkaar staan en er geen lucht tussen zit. Ook kan hij via een cursor en met de knip van twee vingers inzoomen op de onderdelen van de pallet, zoals een identity tag. Edwin Bleumink: “Een pallet is enorm, maar dankzij de hololens, kun je hem toch het klaslokaal binnen brengen. De leerling ontwikkelt dankzij de hololens onder meer ruimtelijk inzicht.”

“Wij zitten in een nichemarkt en bouwen zelf onze platen. Dit is voor ons bedrijf te duur, maar we zouden onze mensen graag naar een opleidingscollectief sturen waar met de hololens wordt gewerkt”
Rudolf van Aalderen van DFC Global, deelnemer workshop

Hoe de pallet idealiter wordt opgebouwd, ontdekt de cursist door te doen. Zo ervaart hij wat de gevolgen zijn van zijn handelen. “Vroeger zagen leerlingen niet wat er later in het proces gebeurt. Is een pallet verkeerd opgebouwd, dan wordt hij niet gelockt bij het vliegtuig en gaat hij terug. Nu kunnen we veel beter uitleggen wat er fout is gegaan, bijvoorbeeld dat het gewicht niet goed is verdeeld, er een doos is ingezakt of er iets is gaan lekken. Ze kunnen dat met eigen ogen zien ín de pallet en begrijpen beter dat als zij iets goed doen, het elders ook goed gaat.”

De airconditioning demonteren met de hololens

Met de hololens kregen ook vliegtuigmonteurs en grondwerktuigkundigen van KLM voor het eerst van binnenuit les in de systemen. Ze kunnen dankzij de MR-bril ín de technische onderdelen kijken en – weliswaar gesimuleerd – de werking van de componenten zien. Voorheen leerden cursisten dit uit handboeken met 2D-afbeeldingen. Henny van Kessel: “Technici die de componenten beter begrijpen, kunnen eenvoudiger de oorzaak van problemen achterhalen. Voorheen werd nogal eens een heel component vervangen, maar een grondwerktuigkundige die een goede kennis heeft welk subonderdeel de boosdoener is, zal er sneller voor kiezen alleen dat onderdeel te vervangen.” Dus ook qua kosten van het vliegtuigonderhoud kan de hololens winst opleveren.

Tekst gaat door onder video

Het was voor de twee even sleutelen voor er een goede applicatie was die in het klaslokaal kon worden gebruikt en de powerpoints kon vervangen. Van Kessel: “In de eerste testfase bleek dat de vier proefpersonen allemaal een eigen vliegtuig zagen, omdat de brillen niet aan elkaar gekoppeld waren. Toen hebben we de boel meteen stilgelegd. Koppelen leidt tot interactie en dat is belangrijk. De leerlingen moeten met elkaar kunnen overleggen.” Onderling contact is er dankzij de transparantie van de MR-bril. Daardoor ziet de drager de omgeving en in het geval van de leerwerkplek, zijn docent en medeleerlingen.

Het nieuwe leren

En zo kwam de hololens voor maintenance en engineering er, mét software die rekening hield met onder meer de hoogte van een toestel, de temperatuur in de cabine en de gevolgen daarvan voor de luchtstromen. Volgens Bleumink is de hololens de ‘holy grail’ van het nieuwe leren. “Mensen gaan sneller leren en begrijpen beter wat ze doen.” Uit een vergelijking met een referentiegroep is inmiddels gebleken dat leerlingen met een hololens al snel hoger scoren op actieve kennis. Ze konden zelfs meer vertellen over de werking van de vliegtuigonderdelen, dan mensen die er al langer mee werken. “En ze hadden meer vertrouwen om met de onderdelen aan de slag te gaan.” De workshopleiders erkennen dat het MR-leren niet de partijkleerervaring kan vervangen, omdat studenten wettelijk verplicht zijn om sleuteluren te draaien en werkelijk met een vliegtuig te werken. “Maar de actieve kennis wordt snel groter. Dat kan de duur van de training bekorten en de efficiency in de praktijk verhogen.”

Niet perfect, wel veelbelovend

De hololens staat nog in de kinderschoenen. Er wordt volop gewerkt aan nieuwe toepassingen en aan het wegnemen van nadelen. Zo is werken met de MR-bril vermoeiend en kan dat niet langer dan drie kwartier achter elkaar. “Dit apparaat geeft de hele dag informatie. Je kunt je afvragen of een medewerker dat aankan.” Een training met de hololens herontwikkelen kost bovendien zo’n dertig- à veertigduizend euro. Niet goedkoop, erkent Bleumink, en niet goedkoper dan de traditionele trainingen bij Cargo. “Maar je moet kijken naar wat je wint. Bovendien vroegen onze medewerkers nooit vrijwillig om een training, maar willen ze nu allemaal graag de hololens uitproberen. Dat komt ons goed uit. Zo leren ze hoe zaken werken, ook als dat niet direct met hun dagelijkse activiteiten te maken heeft.”

Meer informatie

Edwin Bleumink en Henny van Kessel hebben de handen ineengeslagen onder de naam LearningLinkers. Voor meer informatie over leren met de hololens en andere innovatieve toepassingen kunt u hen mailen.