hulp energie

Gemeenten en provincies krijgen hulp bij inpassing infrastructuur voor energie

Een nieuwe expertpool helpt gemeenten en provincies bij ruimtelijke procedures van grote energie-infrastructuurprojecten. Nieuwe infrastructuur is nodig om duurzame energie bij bedrijven en mensen thuis te brengen. Gemeenten en provincies kunnen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om hulp vragen.

Bron: RVO.

In Nederland werken we hard aan de overstap van fossiele energie naar duurzame energie (energietransitie). Om deze duurzame energie bij bedrijven en mensen thuis te brengen, is nieuwe energie-infrastructuur nodig. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) en het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) staan grote energieprojecten die hiervoor van nationaal belang zijn, zoals:

  • uitbreidingen van het hoogspanningsnet;
  • aanlanding van windenergie op zee (van zee naar land);
  • buisleidingen voor waterstoftransport;
  • CO2-opslag.

De projecten uit het MIEK en het PEH moeten ook in ruimtelijke plannen van gemeenten en provincies passen. Door hen bij de ruimtelijke procedures te ondersteunen met kennis en menskracht, voorkomen we vertraging van de projecten. Zo bouwen we samen aan het energiesysteem van de toekomst.

Hulp bij plannen en participatie infrastructuurprojecten energie

De expertpool helpt gemeenten en provincies kosteloos bij onder meer:

  • Bestemmingsplannen
  • Milieueffectrapportages
  • Omgevingsplannen
  • Plan van aanpak voor energie-infrastructuurprojecten
  • Begeleiding van participatietrajecten met inwoners over ruimtelijke plannen

Zo werkt het

Gemeenten of provincies kunnen bij RVO om hulp van de expertpool vragen. Een adviseur neemt dan vrijblijvend contact op om de vraag te bespreken. En om te bepalen of de expertpool iets kan betekenen. De duur van de inzet hangt af van de vraag.

Als de expertpool de vraag of het probleem aanneemt, stelt ze samen met de gemeente of provincie een plan van aanpak op. Hierin staat wat de vraag is, wat de planning van het project is en wat de adviseur oplevert. Daarna gaat de adviseur aan de slag volgens het plan van aanpak.

Meer weten?

Hulp bij energie-infrastructuurprojecten in ruimtelijke plannen