Marees vergroenen moet voor de milieuzones

In 2020 hebben alle gemeentes keuze uit 2 milieuzones

Het nieuwe versimpelde milieuzonebeleid is definitief. Per 1 januari 2020 hebben gemeenten alleen nog de keuze uit twee opties voor een milieuzone voor diesel personen- en bestelauto’s. Daarnaast wordt per 2022 de huidige milieuzone voor vrachtauto’s aangescherpt naar Euro VI. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de nieuwe regels officieel gepubliceerd. evofenedex is tevreden met deze harmonisatie. Wij hebben ons in de afgelopen jaren hardgemaakt voor het terugdringen van de verschillen tussen de diverse milieuzones. Het nieuwe beleid zorgt voor een einde aan deze verschillen en biedt handels- en productiebedrijven duidelijkheid en eenduidigheid voor de langere termijn.

Vanaf 2020 gelden er nog maar twee verschillende soorten milieuzones. In de zogenoemde ‘gele variant’ mogen bestel- en personenauto’s met een dieselmotor, gebouwd voor 2001, de milieuzone niet meer in. In de strengere ‘groene variant’ mogen alleen dieselauto’s die gebouwd zijn na 2006 de zone inrijden. Voor het zwaardere vrachtverkeer worden de regels per 2022 aangescherpt. Waar nu nog Euro IV voertuigen zijn toegestaan, is dat vanaf dan alleen nog maar Euro VI.

Werkbaar

Bij het invoeren van nieuwe milieuzones door gemeenten is het voor ondernemers van belang dat deze werkbaar zijn. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om steden helemaal emissievrij te gaan bevoorraden vanaf 2025. Het instellen van een aanvullende milieuzone in de tussentijd brengt extra investeringen voor ondernemers met zich mee. Dat geld kan door een ondernemer dan niet meer worden gestoken in de transitie naar daadwerkelijk schone distributie, waardoor die ontwikkeling wordt vertraagd.

Implementatie

In de komende maanden gaan gemeenten aan de slag met de implementatie van deze milieuzones. Dat houdt in dat deze gemeenten hun huidige zones en bebording aanpassen. Wanneer deze overgang is afgerond, brengen deze gemeenten dit naar buiten.  Bezitters van voertuigen die mogelijk de milieuzone niet meer in mogen, ontvangen van de RDW persoonlijk bericht. Daarnaast staat op de website milieuzones.nl een verwijzing naar de kentekencheck, waaruit duidelijk wordt of een voertuig een milieuzone in mag.

Kentekenchecker milieuzone Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft in de aanloop naar de uitbreiding van de milieuzone in 2020 een kentekenchecker online gezet. Daarmee weet u binnen een paar klikken of u met uw dieselbestelwagen vanaf november 2020 binnen de ring van Amsterdam mag komen.