cybersecurity mkb

Invest-NL gestart: fonds energietransitie & industriële technologieën

Half januari is in Amsterdam in aanwezigheid van ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) Invest-NL officieel gestart. Invest-NL gaat als private onderneming, onder leiding van Wouter Bos, ondernemingen financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Met een aandelenkapitaal van 1,7 miljard euro ligt de focus van Invest-NL bij de start op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven (scale-ups).

Binnen de energietransitie focust Invest-NL zich met name op elektrificatie en energie, circulariteit, agrifood en de gebouwde omgeving. Bij innovatieve scale-ups gaat het vooral om industriële technologieën. Invest-NL wil de markt verruimen en financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt. Naast het nemen van hoge risico’s hanteert Invest-NL lange looptijden en is het in staat grote bedragen te investeren. Bij financieringen stelt Invest-NL impact voorop: zonder impact geen financiering.

Meer risicokapitaal beschikbaar

Marktpartijen hebben in Nederland moeite grote maatschappelijke transities te financieren. Ze ondervinden uitdagingen op het gebied van beleid en technologie, de veelheid van betrokkenen en de fragmentatie van initiatieven met relatief hoge leer- en transactiekosten. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat er in Nederland relatief minder risicokapitaal voor jonge snel groeiende ondernemingen beschikbaar is in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of de VS.

“We hebben stevige ambities: wij willen in vijf jaar tijd de hoeveelheid risicokapitaal voor de energietransitie verviervoudigen. Jonge innovatieve bedrijven moeten net zo vaak succesvol kunnen doorgroeien als in Duitsland en Engeland.”
Wouter Bos, ceo Invest-NL

Tenslotte blijkt dat Nederlandse ondernemingen tot op heden minder profiteren van Europese investeringsfondsen en -faciliteiten. Andere Europese landen hebben hiervoor nationale fondsen en/of banken waarmee ze het risicokapitaal beschikbaar maken voor ondernemingen in het eigen land. Met Invest-NL heeft Nederland nu ook een eigen, vergelijkbaar fonds.

Invest-NL heeft op basis van onderzoek besloten het financieren van scale-ups en de energietransitie nu als hoogste prioriteit te zien. Dit is ook in lijn met Kameruitspraken hierover. Op de website van Invest-NL weten ondernemers en financiers aan de hand van vijf vragen of hun businessplan in aanmerking komt voor financiering door Invest-NL.

 “Hiermee laten we zien dat met de grote veranderingen rond energie en klimaat ook geld te verdienen is. De financiering en ontwikkelkracht van Invest-NL helpen innovatieve bedrijven op gang en dragen bij aan nieuwe banen en de groei van Nederlandse economie.”
Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Over Invest-NL

Invest-NL is een private onderneming die gefinancierd is met publieke middelen en actief gaat zijn op de commerciële markt. Het doel is om als impact investor Nederland duurzamer en innovatiever te maken. De aandeelhouder is het Ministerie van Financiën. De aandeelhouder heeft een raad van commissarissen benoemd die toezicht houdt op het bestuur van Invest-NL. Op dit moment heeft Invest-NL 40 werknemers. Na 16 januari 2020 is meer informatie beschikbaar via de website www.invest-nl.