wagenpark monitor

Keep the goods moving: respect voor medewerkers logistiek!

Brancheorganisaties in de logistiek én minister van IenW Cora van Nieuwenhuizen roepen op om vrachtwagenchauffeurs en andere logistieke medewerkers met respect te behandelen. ACN, belangenbehartiger van luchtvrachtvervoerders, onderstreept op de dag dat Nederland vrijwel geheel op slot is gegaan wat het belang is van de logistiek.

“Keep the goods moving. Belangrijke beroepsgroep in deze Covid-19 crisis”, ACN brengt een oproep voor steun aan de mensen in de transport en logistiek naar buiten in drie talen: Nederlands, Engels en Duits. De houders van een ACN-pas zijn werkzaam in een (internationale) logistieke keten waarbinnen onder andere medicijnen, medische hulpmiddelen en voeding worden vervoerd, wordt uitgelegd in de oproep die onder meer via LinkedIn wordt verspreid.

“Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk hem of haar steun en doorgang te verlenen bij de uitvoering van deze belangrijke activiteit.”

Oproep minister van Infrastructuur en Waterstaat via Twitter

Een week voor premier Rutte Nederland voor een groot deel op slot deed vanwege de schrikbarende stijging van het aantal coronabesmettingen, deed minister Cora van Nieuwenhuizen ook een oproep voor meer respect voor medewerkers in de logistiek. Zij deed dit nadat ze in de haven van Rotterdam had gesproken met chauffeurs over hun werkervaringen tijdens de coronacrisis.