Kennislab Nederland weer gestart. Dit gaan de nieuwe laboranten doen.

Woensdag 3 februari 2016 is een nieuwe lichting laboranten begonnen bij het Kennislab voor Urbanisme. Wat u van hen kunt verwachten? Een frisse blik op Logistieke geografie, business2community en de zelfredzame leefomgeving. Een korte vooruitblik op de onderzoeken.
Logistieke geografie
Jake Zuidveen (Ruimtelijke Ordening en Planologie), Ramon Holle (Economische Geografie) en Dumain Malumba (Bouwmanagement & Vastgoed) gaan meer duiding geven aan het begrip Logistieke Geografie. We zien dat de logistiek verandert. Door de transitie naar een circulaire economie, door technologische vooruitgang (o.a. drones, 3D-printen) en door de opkomst van e-commerce en Uberachtige platformen. Tegelijkertijd wordt logistiek in de Westas steeds belangrijker. De stad Amsterdam groeit en om die groei op te kunnen vangen is logistieke innovatie onvermijdelijk. Wat vergt dat van onze ruimtelijke processen en indeling? Hoe kunnen we vernieuwende logistiek mogelijk maken?
Business2community in een circulaire economie
Kasper Leeuw (Ruimtelijke Ordening en Planologie), Evert Jan van de Kamp (Sociale Geografie en Planologie) en Vivian Kraaij (Lifestyle studies) zullen zich de komende maanden storten op business2community in een circulaire economie. Door een wijk lopen veel stromen. Nieuwe of gebruikte producten die de wijk in komen en overbodige producten, reststromen en afval die de wijk weer uit stromen. Bijvoorbeeld omdat deze (tegen betaling) huis-aan-huis worden opgehaald door vuilnisophaaldiensten. Kunnen we burgerinitiatieven op het gebied van afval en recycling in contact brengen met marktpartijen, zodat we deze reststromen slimmer en geconcentreerder kunnen benutten? En zo ja hoe werkt dat dan? Welke middelen zijn ervoor nodig? En wat kan het opleveren voor marktpartijen, burgerinitiatieven en de circulaire economie?
Zelfredzame buurten
Marouane Charrout en Durk van der Werff zijn onze integrale veiligheidsexperts. We leven in een wereld vol risico’s. Risico’s waar we vooraf geen weet van hebben en die ieder moment kunnen ontstaan (denk aan een terroristische aanslag), maar ook risico’s waarvan de bron bekend en altijd aanwezig is (bijvoorbeeld een LPG-tankstation of een spoorlijn). Het beheersen van risico’s rondom een bekende bron noemen we externe veiligheid. Dat het beheersen van die risico’s belangrijk is hebben we gezien in Enschede met de vuurwerkramp of bij de explosie in Moerdijk. Als mensen op zo’n moment, tijdens de calamiteit, weten wat ze moeten doen kan dat levens redden. Zo’n zelfredzame buurt kan voorzien in een ruimtelijke structuur waarin mensen elkaar snel kunnen vinden of communicatie-oplossingen bevatten waarmee mensen snel de juiste informatie kunnen krijgen. De hamvraag: hoe ziet de zelfredzame buurt eruit?
In de komende weken maken de laboranten kennis met de partners van het Kennislab voor Urbanisme om deze nog brede kennisvragen te finetunen. Volg de ontwikkelingen van de laboranten op de voet via www.kennislabvoorurbanisme.nl.