state region amsterdam

Kleine plus FloraHolland

 

De Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland sluit 2013 af met een omzet van 4,35 miljard euro. Dat is een groei van 1,6% ten opzichte van het jaar ervoor.

 

Hoewel de afzet aan het eind van het jaar voorzichtig wat lijkt aan te trekken, is 2013 over het geheel genomen een uitdagend jaar geweest. Veel bedrijven in de sector staan onder druk en de export daalde voor het eerst sinds lange tijd met enkele procenten. Dat de omzet van FloraHolland in dit uitdagende jaar groeide, bevestigt de kracht van de coöperatie. Het Nederlands sierteeltcluster als geheel is ook in 2013 een belangrijke pijler van de topsector tuinbouw en de Nederlandse economie.

 

Gemiddeld betere prijzen zorgen voor omzetgroei

Via het grootste internationale handelsplatform voor bloemen en planten ter wereld, zijn in 2013 in totaal 12,4 miljard producten verhandeld. Dankzij gemiddeld betere prijzen, realiseerde FloraHolland een omzetstijging. Per productgroep zijn verschillen te zien, maar de kwekers hebben in 2013 gemiddeld genomen een ruim 2% hogere prijs voor hun bloemen en planten ontvangen dan het jaar ervoor.

 

De snijbloemen en kamerplanten die via FloraHolland worden verhandeld, laten in 2013 een groei zien. Bij tuinplanten wordt een daling genoteerd die voor een groot deel is veroorzaakt door het lang aanhoudende winterweer in het voorjaar. De grootste productgroep (snijbloemen) stijgt in omzet met 2% naar 2,5 miljard euro. De gemiddelde prijs is gestegen terwijl het volume een kleine daling laat zien van 0,9%. Voor de productgroep kamerplanten zijn zowel prijs als volume toegenomen. De omzet komt uit op 1,5 miljard euro (+1,9%) bij 1,1% meer stuks. De laatste productgroep (tuinplanten) laat een omzetdaling van 2,2% zien door een volumedaling van 3,2%. De gemiddelde prijs valt wat hoger uit.

 

Beweging in de markt

De verschuiving van klokverkoop naar directe afzet via FloraHolland Connect is in 2013 duidelijk zichtbaar. De omzet op de klok nam in 2013 met 4,7% af en komt uit op 2,2 miljard euro. De 2,1 miljard euro die via FloraHolland Connect werd afgezet, betekent een toename van 9,3%. Over het hele jaar wordt 51,5% van de totale omzet via de klok verhandeld. In 2012 was dit nog 55%. FloraHolland speelt in op de verschuiving tussen de afzetinstrumenten die leiden tot een lager werkaanbod en minder inkomsten. In het najaar 2013 kondigde de organisatie aan hiervoor noodzakelijke maatregelen te nemen. FloraHolland maakt aanpassingen in de dienstverlening en richt het bedrijf eenvoudiger in met meer commerciële focus op het product en de afzet van de leden.

 

Bron: FloraHolland

 

Geef een reactie