state region amsterdam

Leveranciersonderzoek gemeente Amsterdam afgerond

De gemeente Amsterdam werkt aan het verduurzamen van het eigen inkoopproces en bijbehorende vervoerstromen. Onderdeel hiervan is een onderzoek onder hun eigen leveranciers, dat tussen april en juni 2015 door het HvA Onderzoeksprogramma Urban Technology is uitgevoerd.

 

Vragenlijst

Door middel van een online vragenlijst hebben 167 leveranciers input gegeven voor het onderzoek. De leveranciers waren geselecteerd op basis van het inkoopvolume en de relevantie voor het onderzoek. Meer dan de helft van de respondenten levert producten of diensten die gerelateerd zijn aan de bouw en onderhoud van de openbare ruimte. Waaronder aanneming, wegenbouw, groenvoorziening, verkeersinstallaties en aanleg van riolering. Daarnaast hebben leveranciers van o.a. kantoorartikelen, ICT apparatuur, medische middelen, bedrijfskleding en afvalinzameling deelgenomen. 

 

Resultaten

De leveranciers hebben inzicht gegeven in de omvang en uitvoering van leveringen die in opdracht van de gemeente Amsterdam worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld hoe vaak ze leveren, of ze het transport zelf uitvoeren en welk vervoersmiddel daarvoor wordt ingezet. Ook gaven de leveranciers input voor mogelijkheden om het transport schoner en efficiënter te organiseren.  

Van de respondenten leverden 37% meer dan 50 keer aan de gemeente in het afgelopen jaar, en 8% zelfs meer dan 500 keer. Een groot deel van de respondenten, namelijk 70%, voert het transport zelf uit. De rest schakelt een logistiek dienstverlener in. Meer dan de helft (54%) van de leveringen komt binnen een straal van 30 kilometer. Aan de leveranciers met eigen vervoer is gevraagd of ze leveringen bundelen en of ze er voor openstaan om het transport uit te besteden. 

 

Slimmer en schoner

Als potentiele verbetermogelijkheden, worden maatregelen die betrekking hebben op het wagenpark het meest genoemd. Daarna volgt het bundelen van leveringen en verschillende leveranciers noemen “centraal afleverpunt” als mogelijkheid. Wat betreft de rol van de gemeente, wordt o.a. gesteld dat de gemeente schoon transport dient te stimuleren/subsidiëren, leveringen zelf efficiënter kan inplannen, in aanbestedingen kan sturen op schoon transport en een centraal afleverpunt zou kunnen instellen. 

 

Vervolg

De dataset die door het projectteam is opgeleverd, helpt de gemeente om te bepalen bij welke aanbestedingen het waardevol is om duurzaam vervoer een plek te geven in de beoordeling. Dit kan bijvoorbeeld door bij producten, diensten of werkuitvoeringen met veel vervoersstromen, eisen of criteria te stellen ten aanzien van slimme logistiek en schoon transport. Ook heeft de gemeente een lijst ontvangen met leveranciers die er voor openstaan om door te praten over het uitvoeren van maatregelen. Op deze manier komt het daadwerkelijk realiseren van schoner en efficiënter vervoer een stap dichterbij! 

 

Het onderzoek vond plaats onder leiding van Susanne Balm (projectleider E-mobility & City Logistics). Erick Ferreira (student-assistent Urban Technology) heeft de dataset en geografische analyse verzorgd. 

Eerder is een soortgelijk onderzoek voor Facility Services van de UvA/HvA uitgevoerd. Klik hier voor het rapport.

Geef een reactie