logistiek planner 2018

Logistiek planner van de toekomst anno 2018

Op 24 mei 2018 vond het seminar ‘Logistiek Planner van de Toekomst’ plaats. Tijdens het door Bas Overbeek en Brigitte Faber georganiseerde seminar is het door het werkveld verwachte wensprofiel van de HBO-logistiek planner onder de loep genomen, waarna de verschillende aanwezige bedrijven, opleidingen, docenten en studenten de koppen bij elkaar hebben gestoken om het onderwijs op dit wensprofiel te laten aansluiten.

Het seminar werd ingeleid door Walther Ploos van Amstel  met de presentatie ‘The planner of the future’. Hierin gaf Walther ons inzicht in verschillende logistieke trends die het werkveld van de logistieke planner zullen gaan veranderen. Naar voren kwam dat de klant (denken in value chain i.p.v. supply chain) een steeds belangrijker rol zal spelen en een logistiek planner dus ook meer taken zal krijgen. Eén ding was zeker volgens Ploos van Amstel: Planners hebben de toekomst, vooral in S&OP.”

Presentatie door Walther Ploos van Amstel

De extra taken die de logistieke planner van de toekomst krijgt, plaatste Walther in de volgende formule Q*T*P*R*CO2*Circular (Quantity, time, Price, Risico, CO2 per order en circulaire economie). Om in deze onderdelen uit te blinken zal de planner van de toekomst zich bezig moeten houden met ingewikkelder vormen van planning met open data, cross chain control towers en cyber security. Daarnaast is de trend aanwezig dat steeds meer operationele taken van met name de transportplanner worden overgenomen door ict-applicaties. De planner zal dus te maken krijgen met technologieën zoals, big data, cloud en IoT. Ook moet de planner verstand hebben van deze technologieën en weten hoe deze gebruikt worden.

“Planners hebben de toekomst, vooral in S&OP”
Walther Ploos van Amstel

Yacht Insight on Professionals

Na de inleiding van de excentrieke Ploos van Amstel kwam Ruud Olijve aan het woord. Ruud deelde zijn inzichten in het werkveld a.d.h.v. YIP (Yacht Insight on Professionals). Met deze tool maakt Yacht analyses over elke sector, bijvoorbeeld waar er krapte in de arbeidsmarkt zit of op welke plekken bepaalde beroepen vaker worden uitgevoerd. Een opvallend verschil werd door Ruud toegelicht over het aantal unieke vacatures op mbo- en hbo-niveau. Het aantal unieke vacatures voor logistieke planners op mbo-niveau voor het eerste kwartaal van 2018 kwam uit op 5468 en op hbo-niveau waren dit er 916.

Resultaten interviews

Om het wensprofiel voor een logistieke planner van de toekomst op te stellen hebben verschillende KennisDC onderzoekers in totaal 21 bedrijven geïnterviewd. Uit de semigestructureerde diepte-interviews bleek dat van een planner vooral veel probleemoplossend vermogen wordt verwacht, deze flexibel ingesteld is en daarnaast ook stressbestendig is. Bij de benodigde digitale vaardigheden staat met stip op één; kennis van Excel. Daarop volgend zijn systeemkennis en Microsoft Office.

De kennisgebieden voor planners zijn ook in kaart gebracht. Van een logistieke planner wordt vooral kennis van S&OP, veiligheidsvoorraden en vraagvoorspelling gevraagd. Van een transportplanner wordt vooral kennis van routeplanning, TMS en transportmodaliteiten gevraagd.

Brainstormsessie

Nadat Walther, Ruud en Brigitte hun inzichten met de groep hadden gedeeld, werd het tijd voor de luisteraars om zich te splitsen in twee groepen. Elke groep kreeg als opdracht om te brainstormen over het wensprofiel van de toekomstige logistieke planner. De twee groepen kwamen na een intensieve brainstormsessie uit op het volgende: ten eerste moet de logistiek planner kennis hebben van Supply Chains en Business Intelligence en de planner zal steeds meer worden ingezet in de gehele supply chain/keten. Hierbij zal de logistieke planner steeds meer de rol van ketenregisseur op zich moeten nemen en de keten dus goed moeten begrijpen.

Ten tweede zal omniplanning/supply network planning een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de uit te voeren werkzaamheden.Ten derde zijn vaardigheden als algoritmen begrijpen, forecasting, interculturele kennis en een helikopterview ook van belang. De laatste competentie is het denken in scenario’s. Een back-up plan moet altijd aanwezig zijn in het geval dat de planner snel moet schakelen en moet zoeken naar een oplossing.

Blik op de toekomst

Het onderzoek dat uitgevoerd is door het KennisDC Logistiek geeft een beter beeld over het wensprofiel van de logistiek planner van de toekomst. Nu vanuit het bedrijfsleven een beeld is geschetst over de benodigde competenties, is de volgende stap om de onderwijsinstellingen op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en waar nodig het curriculum aan te passen.