state region amsterdam

Logistieke mkb blind voor innovatie

We doen veel te weinig met de logistieke innovatie en dat brengt onze logistieke toppositie in gevaar. De marges van logistieke bedrijven nemen steeds verder af en de gevolgen voor het mkb zijn voelbaar. Die moeten nieuwe innovaties toepassen of ze vechten zichzelf dood. Helaas hanteren ze te vaak de laatste strategie.

 

Het afgelopen jaar stond bekend als ‘het logistieke jaar van fusies, faillissementen en overnames‘ en onderzoeksbureau Panteia, dat deze trend onderzocht in opdracht van ING en TVM, trekt een heldere conclusie: de sector zet te weinig in op vernieuwing.

 

Nieuwe innovaties

Maar die vernieuwing is er wel. Nederland behoort tot de logistieke top van de wereld en “kleinere” spelers als Airhunter en Collibox zijn toonbeelden van logistieke innovatie. Twee bedrijven die letterlijk een gat in de markt vullen. Ze spelen in op de restruimte in vrachtwagens en andere modaliteiten. Dat doen ze allebei op geheel eigen wijze, maar wel met het gevolg dat de markt verandert. Of 12Return dat oplossingen biedt voor de grote stroom retourzendingen.

 

Het recent gepubliceerde onderzoek Logistiek dienstverleners; de houdbaarheid van het business model van ING en TVM ondersteunt deze gedachtegang. Het overgrote deel van de Nederlandse vervoersbedrijven richt zich op optimalisatie van kernactiviteiten en kostenverlaging, terwijl slechts een klein deel alternatieve kanalen aanboort om nieuwe klanten en markten te bedienen. Van optimalisatie naar business development is dan ook het credo van onze Smart Logistics Hub.

 

Binnen die hub willen we de logistieke wereld non-stop in contact brengen met innovatieve ideeën. Dat doen we door het verbinden van innovatieve startups, overheid, marktpartijen, kennisinstellingen en studenten in 85 events met 2.500 bezoekers. De Smart Logistics Hub werkt samen met partners Schiphol, de Amsterdam Logistics Board en Dinalog Amsterdam. En u kunt ook uw steentje bijdragen.

 

Van 10 t/m 13 november trappen we namelijk af met een openingsweek. In deze week komen logistieke topsprekers, logistieke innovators en financiers bijeen om de fundering te leggen voor een sterke logistieke hub. Tijdens deze week wordt ook een gratis werkplek vergeven voor het beste logistieke idee en een gratis partnership ter waarde van 10.000 euro. Allemaal acties om de innovatie te stimuleren en het bedrijfsleven in contact te brengen met deze innovaties.

 

Zie ik u daar?

 

Jan-Willem Wesselink is directeur Smart Logistics Hub en hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme. Op www.smartlogisticshub.nl vindt u meer informatie over de hub en de openingsweek.