cdm@airports

Luchtvaartdebat: ‘Nader onderzoek local rule Schiphol’

Voor de zomer komt er een brief aan de Tweede Kamer met toelichting op de local rule voor vrachtvluchten. Dit gaf minister Cora van Nieuwenhuizen aan tijdens het luchtvaartdebat. ​Volgens de minister zijn er interpretatieverschillen over de uitwerking van de local rule en is aanvullend onderzoek nodig.

TLN en evofenedex zijn verbaasd over deze interpretatieverschillen. Immers, de local rule is uitvoerig en nauwkeurig besproken door alle betrokken luchtvaartmaatschappijen. De door KLM voorgestelde local rule werd dan ook door alle luchtvaartmaatschappijen goedgekeurd.

Consequenties

Tijdens het debat sprak SP-Kamerlid Cem Lacin zijn zorgen uit over het uitblijven van duidelijkheid over de local rule. Hij vreest voor de consequenties voor de vrachtsector als de regeling niet voor het winterseizoen op Schiphol van kracht is. TLN en evofenedex zijn bang voor eenzelfde situatie als vorig jaar, met een verdere terugloop van vrachtvluchten en mogelijke ontslagen in de vrachtsector.

Klanten roepen op tot duidelijkheid

Exporteurs en importeurs van goederen hebben door de structurele terugloop van vrachtvluchten minder opties om hun producten via Schiphol te vervoeren. Als klant van de luchthaven lijden zij nu schade door het uitblijven van de local rule voor vrachtvluchten. Bovendien kan het uitblijven van de local rule verstrekkende gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven. TLN en evofenedex roepen luchtvaartmaatschappijen, het ministerie van IenW en de slotcoördinator dan ook op om zo snel mogelijk om tafel te gaan zitten om de interpretatieverschillen weg te nemen en de local rule te implementeren.

Bron: TLN.