state region amsterdam

Luchtvracht pijler onder economie MRA

 

De gemeente Haarlemmermeer heeft geïnventariseerd wat voor haar het optimale scenario kan zijn voor de groei van Schiphol. Hieruit blijkt dat luchtvracht een pijler is van de regionale economie en de moeite waard om in de MRA te houden.

Luchtvracht en daarmee de sector logistiek zijn belangrijk voor de metropoolregio Amsterdam (MRA). In 2012 had de sector regionaal een toegevoegde waarde van 16 miljard euro [1]. Ook is de hij verantwoordelijk voor ruim dertig procent van de werkgelegenheid in Haarlemmermeer en ondersteunt de sector de vier belangrijke ports in de MRA: greenport Aalsmeer, de havens van Amsterdam, Schiphol en dataport AMS-ix. De logistieke sector verdient daarmee het predikaat banenmotor.

 

Selectief groeien
Aanleiding voor de inventarisatie is het Aldersakkoord uit 2008. Hierin concludeerden het Rijk en Schiphol dat de capaciteit van de luchthaven schaars is en dat zij nog slechts selectief kan groeien met als uiterste consequentie dat vliegverkeer mogelijk moet worden uitgeplaatst naar vliegvelden elders. Haarlemmermeer steunt de conclusie en beseft dat selectief groeien inhoudt dat er keuzes moeten worden gemaakt. Met het oog hierop onderzocht de gemeente welke positie Schiphol inneemt in de lokale en regionale economie.

 

Nieuw onderzoek
Het rapport ‘Lucht voor vracht’ is een analyse van de soorten vliegverkeer (leisure, zakelijke passagiers, hub en non-hub, charters en luchtvracht), hun aandeel in de totale vliegtuigbewegingen en hun waarde voor de economie. Uit de analyse blijkt dat luchtvracht het minst geschikt is om uit te plaatsen vanwege de grote verwevenheid met de economie rond de luchthaven. Uitplaatsing heeft grote gevolgen voor de regionale toegevoegde waarde en werkgelegenheid en beïnvloedt het vestigingsmilieu nadelig (expediteurs vestigen zich minder snel hier). Ook heeft deze uitplaatsing slechts een klein effect op vermindering van de geluidshinder in de regio.

 

Lucht voor vracht
Het college van B&W Haarlemmermeer wil nu voor de toekomst als leidraad ‘vracht verdient lucht’ gebruiken. Mocht vliegverkeer worden uitgeplaatst, dan moet luchtvracht voor de regio behouden blijven. Is een (gedeeltelijke) uitplaatsing van vracht toch onvermijdelijk, dan moet de luchtvracht met de grootste toegevoegde waarde in de Schipholregio blijven. Het rapport ‘Lucht voor vracht’ is daarmee het uitgangspunt waarmee de gemeente de gesprekken aan de Alderstafel, in de kerngroep Logistiek van de Amsterdam Economic Board en de cockpit ACT wil voortzetten.

 

Bron: Dinalog Amsterdam — Anke Hoets[1] Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2012

 

Geef een reactie