Luchtvrachtmonitor 2020-2021

Luchtvrachtmonitor 2020 & 2021: toegevoegde waarde luchtvrachtketen Schiphol gestegen

Deze Luchtvrachtmonitor blikt terug op de jaren 2020 & 2021. Bijzondere coronajaren waarin luchtvracht voor veel bedrijven met een internationale waardeketen een belangrijke en betrouwbare vervoersmodaliteit was. Ook werden grote hoeveelheden persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, handschoenen etc.), medicijnen en medische hulpmiddelen snel door de lucht vervoerd.

We zien dat de directe toegevoegde waarde van de luchtvrachtketen op en om Schiphol is gestegen, net als de werkgelegenheid. Het wegvervoer laat in 2020 een sterke stijging zien in werkgelegenheid (+19%) en aantallen bedrijven ten opzichte van 2019. Van de totale directe werkgelegenheid in luchtvrachtgerelateerde bedrijven vindt ruim 40% plaats in de sector opslag en dienstverlening voor transport terwijl luchtvaart rond de 20% voor haar rekening neemt. Wegvervoer is goed voor één kwart van de werkgelegenheid.

Over ACN

Brancheorganisatie Air Cargo Netherlands (ACN) behartigt de belangen van bedrijven in de luchtvrachtketen in Nederland. Zowel wegvervoerders, als luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars en expediteurs en andere dienstverleners zijn bij ACN aangesloten. In opdracht van ACN brengt Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics (UPT) jaarlijks, sinds 2017, de luchtvrachtmonitor uit. Hierin worden werkgelegenheid en daar uit volgende toegevoegde waarde van de aan luchtvracht gerelateerde activiteiten op Schiphol en in de regio van Schiphol inzichtelijk gemaakt. In voorliggende luchtvrachtmonitor is de werkgelegenheid (direct en indirect) en toegevoegde waarde inzichtelijk gemaakt voor de jaren 2020 en 2021.

Luchtvrachtmonitor 2020 & 2021

De Luchtvrachtmonitor is opgesteld door het Centre for Urban, Port and transport Economics van de Erasmus Universiteit (EUR) in Rotterdam. Je kunt hem downloaden via ACN.nl.