gevolgen coronacrisis

Luchtvrachtsector herschikt en blijft operationeel in coronacrisis

ACN heeft een ‘crisisstructuur’ ontworpen voor de organisatie en overleg met de leden. De komende serie sectorraden wordt geannuleerd. Rond de oorspronkelijke vergaderdata ontvangen de leden van de sectorraden nu geannoteerde agenda’s aangevuld met relevante corona-informatie. Ook komt er een wekelijks telefonisch overleg met bestuur en stuurgroepen.

Tot nader order worden wekelijks de volgende telefonische crisisoverleggen gehouden:

  • Maandagnamiddag: bestuur, voorzitters en vicevoorzitters van de sectorraden (COVID-19 Cargo Crisisoverleg (CCC)).
  • De afhandelaars overleggen iedere vrijdagmorgen.
  • De stuurgroep Expediteurs overleg iedere vrijdagmiddag.

Vragen, tips en goede ideeën voor deze overleggremia kunt u inbrengen via info@acn.nl, zet daarbij in de header *CCC* zodat we ze snel kunnen herkennen.

Daarnaast veel afstemming

Ook vindt er zeer geregeld afstemmingsoverleg plaats met FENEX, TLN, evofenedex, Schiphol, BARIN, Douane, KMAR, NCTV, en het ministerie van IenW. We hebben het met hen over heel diverse onderwerpen: van de lijst cruciale beroepen, tot staatssteun, maar ook hoe de komende periode om te gaan met opleidingen en (her)certificering.

Praktische projecten

Er wordt op dit moment gewerkt aan zes projecten om de luchtvrachtketen nu en in de nabije toekomst ‘in beweging’ te houden / opstoppingen te voorkomen:

  • Het optimaal in beeld krijgen van (extra) vrachtvliegtuigen en naar verwachting ook ‘cargo-only-pax-toestellen’ die de komende dagen naar Schiphol komen. Deze informatie is belangrijk voor afhandelaars om hun processen te kunnen plannen en stellen we op met behulp van informatie van Schiphol en Slotcoordination.
  • Het in kaart brengen van bufferruimte om te voorkomen dat de eerste linie op enig moment vol zal lopen door onverwacht grote aanvoer, of problemen bij de afvoer (het ziekteverzuim bij afhandelaars en truckers is meer dan normaal, ook omdat medewerkers in geval van twijfel over of ze ziek zijn direct naar huis worden gestuurd).
  • Ketenpartijen kijken hoe uitgaande charters optimaal benut kunnen worden.
  • ACN heeft een notitie over staatssteun voor de luchtvrachtketen opgesteld en naar het ministerie van IenW gestuurd.
  • TLN en evofenedex zijn bezig met een platform voor uitwisseling van chauffeurs.
  • De collega’s van hetSmart Cargo Mainport Project stelden verschillende scenario’s  op die als basis kunnen gelden bij het maken van keuzes binnen projecten.

Uitgifte ACN-pas: iedere werkdag van 10.00 uur – 14.00 uur

We werken op kantoor met een beperkte bezetting. De uitgiftetijden van de ACN-pas zijn de komende weken dan ook beperkt. U kunt uw ACN-pas iedere werkdag van 10.00 uur tot 14.00 uur bij ons op kantoor komen ophalen. We hebben deze maatregel genomen om de uitgifte van de ACN-pas voor de komende periode zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. We vragen om uw begrip voor deze maatregel.

We monitoren de situatie en delen relevante informatie en kennis

Al ruim twee weken monitoren we zeer intensief de situatie rond de corona-uitbraak en de gevolgen voor de luchtvrachtketen. De kennis die we opdoen delen we steeds zo snel mogelijk met u via onze website en op onze Linkedin-pagina. Daarnaast proberen we steeds zo goed mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn om al uw vragen te beantwoorden.

Essentiële rol luchtvracht

Uitgangspunt bij alles wat wij doen op dit moment is de stellige overtuiging dat de komende dagen, weken en misschien maanden luchtvracht, en met name full freighter luchtvracht, een essentiële rol zal spelen voor veel belangrijke supply chains. Van medicijnen en medische hulpmiddelen tot voedsel en voor de industrie belangrijke materialen om hun productielijnen draaiend te kunnen houden. Wij kunnen en willen daar een bijdrage aan leveren door de luchtvrachtketen zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Beeld van de sector op dit moment

De afgelopen anderhalve week zagen we dat de productie in Azië flink aantrok en daarmee een sterke stijging van de import. Lading zat vooral in vrachtvliegtuigen omdat de bellycapaciteit op dit moment uiterst minimaal is door het wegvallen van steeds meer passagiersvluchten. Er komen maatschappijen naar Schiphol die tot op heden niet op Schiphol vlogen. Export lijkt achter te blijven, de productie in Europa valt door de verspreiding van het virus en de terechte overheidsmaatregelen langzaam stil. Vrachttoestellen komen vol binnen en vertrekken vaak maar deels gevuld. Dit alles leidt tot een logistieke puzzel en hogere kosten voor afhandelaars, truckers, airlines en expediteurs.

Wij wensen iedereen sterkte deze week!

KEEP THE GOODS MOVING, STAY SAFE 

Ivo Aris, voorzitter ACN
Maarten van As, Managing Director ACN