kruif logistiek

Mart de Kruif: lessen uit de krijgsmacht voor de logistiek

Wat heeft een oud-bevelhebber van Defensie met de logistiek? Veel, zo bleek tijdens de bijeenkomst Amsterdam Logistics Versnelt! Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif gaf aan een gehoor van zo’n honderd mensen zijn visie op samenwerken en procesverbetering in de logistiek. Hij gebruikte daarvoor zijn ervaringen tijdens een grootschalige missie tussen 2008-2009 in Afghanistan. Zijn presentatie stond bol van de bruikbare tips over leidinggeven, organiseren en innoveren.

Tekst: Anke Hoets.

Mart de Kruif had als commandant van Regional Command South (RC-S) in Zuid-Afghanistan 45.000 manschappen onder zich. Aan de ISAF-missie namen in totaal zeventien landen deel. Zijn staf van vijfhonderd man in Kandahar stelde de Nederlandse commandant zelf samen. “Ik kijk altijd eerst wat een organisatie waar ik leiding aan moet geven, beïnvloedt. De logistiek weet je vaak wel, maar hoe zit de menselijke kant in elkaar.” Hij kreeg te maken met zeventien nationaliteiten, talen en culturen en vond het een verrijking: iedereen droeg zijn steentje bij en pakte zijn rol. “Het waren de beste mensen. Keep all the eggs in the basket, want als je onder druk staat, dan zie je wat diversiteit echt is en hoe waardevol het is”, adviseert hij het publiek.

Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif over samenwerken en procesverbetering in de logistiek

Het RC-S fungeerde als logistieke hub. Er liepen 25.000 manschappen rond die allemaal water en voedsel nodig hadden, vervoerd en verzorgd moesten worden en die de overige 20.000 militairen ondersteunden. De vraag was hoe hij hier zo efficiënt mogelijk mee kon omgaan. Het was een huzarenstukje, schetst De Kruif. “Alles wat kwetsbaar was, ging door de lucht. Vanwege de bermbommen was transport via de weg vaak niet mogelijk. Toen de Amerikanen kwamen, moesten we dagelijks 12.000 containers vervoeren. We hebben daarvoor twee vliegvelden aangelegd, waarbij op een single runway elke drie minuten een vliegtuig opsteeg of landde.”

Blijf niet afwachten

Een afwachtende houding kon De Kruif zich niet permitteren. Het is iets wat in ons land meer regel dan uitzondering is. “We leven in een onzekere wereld. De oorlog in Oekraïne, de toeslagenaffaire en de stikstofaffaire, er zijn hele rapporten over geschreven en we hebben het allemaal dus zien aankomen. Toch handelen we pas als we ergens niet omheen kunnen.” Teleurstellend, zo lijkt hij te zeggen. De oud-commandant komt met een ruim tachtig jaar oude foto van de grondleggers van de Europese Gemeenschappen, de huidige Europese Unie. De voormalige vijanden van de Tweede Wereldoorlog hadden ruim tien jaar later al een blauwdruk voor succesvolle samenwerking en innovatie waar we in 2024 nog van profiteren. Ze hadden een visie voor de toekomst.

Blauwdruk voor samenwerking en procesverbetering in de logistiek

De Kruif heeft de elementen van een blauwdruk voor samenwerking en procesverbetering op een rijtje gezet voor zijn publiek:

  • Neem de tijd om na te denken. “In de krijgsmacht ga je altijd eerst tien minuten tegen een boom zitten als je een opdracht hebt gekregen. Dan ga je terug naar je commandant en legt voor wat volgens jou de bedoeling is. Je zult zien dat er veel verschil is tussen de boodschap en ontvangst.”
  • Ontwikkel een visie en herijk die van tijd tot tijd, stuur bij.
  • Toon lef en moed om de visie te implementeren. Besef ook dat je altijd twee stappen vooruit gaat en drie stappen achteruit. “Dat is geen reden om niet door te zetten. Practice what you preach.”
  • Maak een plan: hoe ga ik om met zaken als transport, de infrastructuur, enzovoort? Stem alle plannen al vooraf op elkaar af. “Als je niet op elkaar afstemt, dan kom je er niet. Let wel: de werkelijkheid is altijd anders, maar je hebt wel een structuur waarop je kunt bouwen.”
  • Geef algemene richtlijnen en vermijd details. Zeg wat je mensen moeten doen en waarom, maar niet hoe. “De leidinggevende die de poort uitloopt, bepaalt wat er gebeurt tijdens een missie. Daar heb je lef en vertrouwen voor nodig in de gehele organisatie.”
  • Leer teamleden dat ze af en toe bereid moeten zijn in te leveren, omdat ze er ook iets voor terugkrijgen. De kosten gaan voor de baten uit.

Leiderschap en verantwoordelijkheidsgevoel nodig in een pressure cooker

Afghanistan was een pressure cooker waarin de uitgezonden militairen onder hoge druk werkten. Er vielen ook slachtoffers. De Kruif moest in een jaar tijd 282 families op de hoogte brengen dat hun familielid was gesneuveld. En 400 militairen werden met ernstige verwondingen gerepatrieerd. De Kruif vat samen hoe je in zo’n omgeving het beste functioneert. “Onder hoge druk werken kan twee dingen betekenen: de boel dondert in elkaar, of je gaat als een gek samenwerken. En dat is een kwestie van leiderschap en verantwoordelijkheid. Het principe van goed leiderschap? Zeggen waar je heen wil, goed zijn voor je mensen, je stinkende best doen en doorzetten.”

krijgsmacht logistiek
Vanwege bermbommen ging in Afghanistan veel logistiek via de lucht. Een helikopter pikt militairen op voor terugkeer naar de basis in Kandahar. Foto: Beeldbank NIMH/R. Frigge (AVDD)

Meer weten over Amsterdam Logistics Versnelt!?

Amsterdam Logistics Versnelt! bracht op 12 februari in Hoofddorp de logistieke sector bijeen uit de Metropoolregio Amsterdam. Op de agenda stond de toekomst: hoe kunnen we naar een logistiek die aansluit bij de klimaatdoelstellingen én levensvatbaar is? Lees het uitgebreide verslag over de bijeenkomst. Graag horen we ook uw feedback op de bijeenkomst en de programma’s van Amsterdam Logistics. Vul daarvoor ons vragenformulier in.