Masterclass City & Mainport Logistics: van JSF tot LEV

Het KennisDC Logistiek en Hogeschool van Amsterdam hebben het studiejaar 2015-2016 met een knal afgesloten. De Masterclass City & Mainport Logistics was eind juni nog net niet volgeboekt, mede dankzij de inspirerende presentatie over de kansen die de JSF biedt aan de logistieke sector in onder meer de Metropoolregio Amsterdam. Maar de masterclass bood nog veel meer.  
De deelnemers aan de masterclass City & Mainport Logistics kwamen uit alle gelederen van de zogeheten triple helix, de driehoek van ondernemers/brancheorganisaties, overheden en onderzoeks- en kennisinstellingen. Logistiek is een veelzijdig terrein, tijdens de bijeenkomst werd dan ook over vijf thema’s uiteenlopende thema’s van gedachten gewisseld: Slim & schoon door de stad (stedelijke distributie), afvallogistiek, de Roadmap logistiek Food, supply chain finance en de nieuwste benchmark Airport Seaport van Hogeschool van Amsterdam.

Nederland verliest terrein in internationale logistiek

Uit het laatste thema kwam verontrustend nieuws; de Nederlands mainport Rotterdam-Amsterdam verliest terrein ten opzichte van de internationale concurrentie en is gezakt naar een vierde plaats. De resultaten van de HvA-benchmark werden onlangs bevestigd door de Logistics Performance Index (LPI) 2016 van de Wereldbank waar Nederland is gezakt van een tweede naar een vierde plaats.

Innovatie is een must

Verontrustend, maar over de uitkomsten van beide onderzoeken hoeven we ook weer niet al te somber te zijn. In het gemiddelde van de Wereldbank-LPI’s tussen 2010-2016 staat Nederland wereldwijd nog steeds tweede. Toch is er een duidelijk signaal dat we niet mogen achterblijven in innovatie. Dat deze noodzaak breed gevoeld wordt is, is duidelijk. Al enkele jaren werken in heel Nederland coalities vanuit de triple helix samen aan optimalisering van de logistieke keten.

Presentatie tijdens Masterclass City & Mainport Logistics
Simon Rijke presenteert zijn bevindingen over de afvallogistiek in Amsterdam
Foto: HvA

Slimme stedelijke logistiek

De HvA werkt met talloze partners uit de praktijk aan projecten voor een slimmere stedelijke logistiek. Steden slibben dicht en de afvalberg neemt toe, er is dagelijks te veel verkeer om de aan- en afvoer van goederen- en afvalstromen te verzorgen. En dat gebeurt in veel gevallen niet ‘schoon’. Om een verontrustend gegeven te noemen: 1500 op de 1 miljoen bestelbusjes rijden elektrisch en dat aantal neemt af in plaats van toe.

De vulgraad van afvalcontainers meten met sensoren

Simon Rijke, docent en onderzoeker aan de HvA, presenteerde onderzoek naar de afvoer van afvalstromen in Amsterdam. Volgens hem worden de ondergrondse afvalcontainers in de stad vaak al geleegd, als ze nog lang niet vol zijn. De vulgraad kan naar 80% door sensoren te plaatsen, stelt Rijke. De sensor geeft aan hoe vol de vuilcontainer is en op basis van die gegevens kan een rittenplanning worden opgesteld. Het aantal vuilnisauto’s dat de stad in en uit moet kan vervolgens omlaag.

Light electric vehicles (LEV)

De HvA onderzoekt ook de mogelijkheden van ander vervoer naast vrachtwagens en bestelbusjes zoals elektrische voertuigen en elektrische cargo bikes. De potentie van alle vormen van light electric vehicles (LEV), wordt de komende in kaart gebracht. Maar ook het vervoer over water van grotere (partijen) goederen, want niet alles past op een fiets of een auto. De HvA verwacht veel van het onderzoek. Zoals bleek uit de bijeenkomst: dankzij LEV’s wordt het straatbeeld minder chaotisch en zal ongetwijfeld ook de luchtkwaliteit in de stad verbeteren.

Blijf op de hoogte

Het succes van de Masterclass City & Mainport Logistics bewijst opnieuw dat er binnen de triple helix breed behoefte is aan kennisdeling, nieuwe ideeën en eventueel samenwerking. KennisDC Logistiek en Hogeschool van Amsterdam komen daar in het studiejaar 2016-2017 zeker op terug. Wilt u op de hoogte blijven van de bijeenkomsten of meer weten over/participeren in lopende onderzoeken, neem dan contact op met Bas Overbeek, coördinator KennisDC Logistiek Amsterdam.
Lees hier het verslag van de presentaties over Mainport Logistics, Agri & Food en de ontsluiting van het Transactie Modal Shift archief.
Lees hier het verslag van de presentatie over City Logistics.
Bron: Anke Hoets

Geef een reactie