state region amsterdam

Nieuwe fase in netcongestie op agenda in MRA-samenwerking

De toegang tot het elektriciteitsnet komt steeds verder onder druk te staan. De netbeheerders signaleren dat Nederland hiermee een ‘volgende fase’ in gaat. Zonder ingrijpende maatregelen vertragen de woningbouw, de economische groei en de verduurzaming van Nederland, waarschuwt netbeheerder TenneT. Bron: Metropoolregio Amsterdam. In de provincie Noord-Holland is de maximale capaciteit van het hoogspanningsnet voor […]

Subsidie voor MRA-instellingen voor betere aansluiting beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Het ROC van Amsterdam – Flevoland, de HvA, de hogeschool Windesheim in Almere, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten Amsterdam, Almere en Lelystad gaan gezamenlijk aan de slag om het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten. Het kabinet heeft hiervoor een subsidie toegekend aan deze samenwerkingspartners.  Bron: Provincie Noord-Holland. […]

Metropoolregio Amsterdam krijgt eigen vertegenwoordiging in Brussel

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) start binnenkort met een eigen vertegenwoordiging in Brussel. De samenwerkende overheden in de MRA willen daarmee de kansen voor beïnvloeding, kennisdeling en financiering van en over grote maatschappelijke uitdagingen in de regio benutten. Bron: metropoolregioamsterdam.nl. Maatschappelijke problemen én oplossingen bevinden zich meer en meer in stedelijke regio’s. Daarom zijn metropolen in […]

Onderzoek MRA-trainees: Europa biedt kansen voor ontwikkeling energienetwerk toekomst

Een goede energie-infrastructuur is essentieel voor het succes van de energietransitie. Een goede infrastructuur zorgt ervoor dat voldoende energie kan worden geleverd op een flexibele manier. Omdat Europese regelgeving en financieringskansen hierin een belangrijke rol spelen, hebben trainees van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een onderzoek uitgevoerd naar de kansen en beperkingen vanuit de Europese Unie […]

Nieuwe uitvoeringsagenda Stadslogistiek voor bevoorrading steden zonder CO2-uitstoot

Gemeenten, de vervoerssector en staatssecretaris van Veldhoven hebben deze week de uitvoeringsagenda Stadslogistiek ondertekend. Zij maken daarin afspraken over steden die volledig schoon worden bevoorraad, waar vervoerders en ondernemers goed hun werk kunnen doen. In onze regio hebben de gemeentes Amsterdam, Haarlem en Zaanstad hun handtekening gezet. Ook RAI Vereniging, Bouwhub Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam […]

Minder CO2-uitstoot door verkeer in Noord-Holland en Flevoland

Meer woningen bij openbaarvervoerknooppunten, een beter fietsnetwerk, thuiswerken en zero-emissiezones voor vrachtwagens. Met dit soort maatregelen willen de overheden in Noord-Holland en Flevoland de CO2-uitstoot door verkeer met minimaal 20% verminderen. Dat staat in de eerste versie van het Regionaal Mobiliteitsplan Noord-Holland en Flevoland. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma is de uitwerking van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord […]

CTC Amsterdam Westkant: efficiënter, schoner & veiliger vrachtvervoer

Transporteurs en logistiek dienstverleners kregen donderdag online een toelichting op CTC Amsterdam Westkant. Het corridorproject is gericht op het betrouwbaar en voorspelbaar maken van transport van en naar de mainports in de Metropoolregio Amsterdam: Port of Amsterdam, Schiphol Airport en Greenport Aalsmeer. Data delen tussen wegbeheerders, overheden en bedrijven is het instrument. CTC Amsterdam Westkant […]