vracht schiphol juni 2022

Meer vrachtvluchten op Schiphol in augustus, lager tonnage

Het aantal vrachtvluchten van en naar Schiphol steeg in augustus tot 2.188 (+83%) ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, het vervoerde tonnage is desalniettemin iets lager (-8%). Het totaal aantal vluchten van en naar Schiphol daalde met -49% tot in totaal 23.125 (tegenover 45.122 in augustus 2019). Dit resulteerde in 1.85 miljoen passagiers die van, naar of via Schiphol reisden (tegenover 6.81 miljoen in augustus 2019). Het aantal reizigers is daarmee afgenomen met -73% ten opzichte van 2019. 

De start van het vakantieseizoen in Nederland en Europa heeft ertoe geleid dat het vakantieverkeer aantrok in juli. Begin augustus is het aantal vliegtuigbewegingen opgehoogd door verschillende luchtvaartmaatschappijen, door het toevoegen van bestemmingen en ophogen van frequenties in het netwerk. De drukste dag qua aantal vliegtuigbewegingen in augustus, telde in totaal bijna 850 vertrekkende en aankomende vluchten. Op de dag met de hoogste reizigersaantallen telde Schiphol 73.000 passagiers. Vanaf half augustus is er een afname in reizigersaantallen te zien, terwijl het aantal vluchten op een continue niveau bleef. Het afnemen van reizigersaantallen is een normaal fenomeen aan het einde van de zomervakantie, maar nu op een lager niveau dan normaal.

Het volgende figuur geeft het verloop van het verkeer en vervoer in de afgelopen zomerperiode op Schiphol goed weer, waarbij de paarse lijn het aantal vliegbewegingen in kaart brengt en de blauwe balken het aantal reizigers:

Mondiale verkeer blijft achter

Het intercontinentale vliegverkeer kent niet de opleving zoals binnen Europa. In augustus waren er ruim 1.6 miljoen passagiers van en naar een Europese bestemming en bijna 250.000 buiten Europa. In augustus 2019 was deze verhouding anders met 30% passagiers van en naar bestemmingen buiten Europa. De uitzondering hierop zijn volledige vrachtvluchten, die veelal naar intercontinentale bestemmingen vliegen.

Klik hier voor het totale overzicht van de verkeer- en vervoercijfers van augustus 2020.

Vooruitblik september

De onzekerheid over het al dan niet reizen binnen Europa door toenemende coronabesmettingen en negatieve reisadviezen lijkt het herstel van de impact van het coronavirus wat af te remmen. We verwachten dat het aantal dagelijkse vluchten zal schommelen tussen het aantal van 700 en 900 en het aantal passagiers per dag afneemt tot dagelijks tussen de 35.000 en 60.000 reizigers.