Meer geld voor slimme, efficiënte en duurzame logistiek

Topsector Logistiek massaal aanwezig bij jaarcongres in Rotterdam

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor innovatie in de logistiek. Dat is bekend geworden tijdens het congres ‘Mapping the Future of Logistics’ in Rotterdam. De extra financiering gaat naar onderzoek binnen het TKI Logistiek en naar de uitvoering van logistieke pilots door Connekt.

Lidewijde Ongering bracht het goede nieuws namens het ministerie van IenM tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek. De directeur-generaal Bereikbaarheid wees er op dat de verwachtingen voor het goederenvervoer buitengewoon positief zijn, mede dankzij de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. De overslagcapaciteit wordt ruim verdubbeld. Dat creëert kansen. Ongering prees de innovatiekracht van het bedrijfsleven, maar benadrukte ook dat de krachten gebundeld moeten worden om écht te kunnen innoveren. Er is dus ook een rol weggelegd voor de overheid. Naast de extra 15 miljoen euro die onder regie komt van het Topteam Logistiek, is inmiddels gestart met de vereenvoudiging van wet- en regelgeving en wordt fors geïnvesteerd in infrastructuur en bereikbaarheid. Ook is er aandacht voor slimme oplossingen om de goederenstromen nog duurzamer en efficiënter af te handelen. Ze verwees onder meer naar de inrichting van corridors richting het achterland, synchromodaal transport en snel en papierloos vervoer via digitalisering. Het ministerie zet daarmee de lijn voort om niet slechts te kijken naar meer infrastructuur, maar ook te investeren in innovatieve oplossingen in de logistiek. Ongering: “Logistiek is de kunst van het slim organiseren. Daar zit muziek in. Belangrijk is dat we oog houden voor elkaars kwaliteiten en elkaar weten te vinden in de juiste toonsoorten. Zo kunnen we elkaar versterken.”

Oprichting TKI Dinalog

De extra bijdrage van het ministerie van IenM stelt het TKI Logistiek en Connekt in staat om het aantal onderzoeksprojecten en pilots op het gebied van duurzame en innovatieve logistiek uit te breiden. Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, kondigde een verder samengaan van het TKI Logistiek en Dinalog aan. De besturen van de organisaties (met daarin Dinalog, NWO en TNO) gaan vanaf deze zomer door als TKI Dinalog met ministeries van EZ en IenM als publieke financiers. Veenman: “Het TKI Dinalog zal zich met dezelfde inzet en focus richten op het ontwikkelen van kennis en de valorisatie ervan ten behoeve van het bedrijfsleven. Het TKI Dinalog heeft nu al een stevige portefeuille met 50 projecten waar aan gewerkt wordt of gaat worden. Dat zegt veel over de rol van de logistiek in de samenleving en de manier waarop we kunnen verbinden.”

Mapping the Future of Logistics

Mapping the Future of Logistics is het eerste jaarcongres voor en door de Topsector Logistiek. Het congres is gehouden op 1 april in De Doelen van Rotterdam en is georganiseerd door Connekt, Dinalog, NWO en TNO. Meer dan 900 deelnemers waren aanwezig in de Doelen. Ruim de helft daarvan was afkomstig uit het mkb, grootbedrijf en multinationals. De overige deelnemers waren verdeeld over overheid, onderzoeks- en kennisinstellingen en brancheorganisaties. Keynote speakers waren Lidewijde Ongering (ministerie IenM), Aad Veenman (boegbeeld Topsector Logistiek) en Eric Ballot (Mines Paris Tech). Daarnaast waren er break out-sessies over onder meer innovatie in de logistiek, ketensamenwerking, synchromodaliteit, stadsdistributie en de band tussen KennisDC’s en het bedrijfsleven.
>Bekijk hier de foto’s & presentaties

Geef een reactie