data dilemma's mobiliteit

NMCA; mobiliteit blijft doorgroeien

Na 2030 zal het personenvervoer en het vervoer van goederen in omvang toenemen, zowel bij hoge en lage economische groei. Huidige plannen voor nieuwe infrastructuur, zoals de aanleg van de Zuidasdok bij Amsterdam, vangen tot en met 2030 een deel van deze groei op. Maar op de langere termijn zijn aanvullende maatregelen nodig. Tegen 2040 worden de opgaven groter. Dat blijkt uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) die begin mei naar de Tweede Kamer is gestuurd. De analyse komt eens in de vier jaar uit en geeft een beeld over de ontwikkeling van de mobiliteit op de lange termijn.

De NMCA-analyse is opgesteld in opdracht van minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu). Het huidige Infrastructuurfonds voor de financiering van nieuwe infrastructuur loopt tot en met 2030. Om vooruit te kunnen kijken was een nieuwe analyse nodig van de toekomstige ontwikkelingen in mobiliteit. De nieuwe vervoer- en verkeersanalyse geeft aan wat te verwachten opgaven zijn na 2030 als lopende infrastructuurprojecten zijn uitgevoerd. Het gaat daarbij om potentiële knelpunten op de wegen, het spoor, de vaarwegen en het openbaar vervoer.

Vervoer rond grote steden blijft groeien

De analyse laat zien dat de mobiliteit in het personen- én het goederenvervoer toeneemt. In het personenvervoer is deze groei het sterkst in, rond en tussen de grotere steden. Het goederenvervoer groeit sterk op de achterlandverbindingen. De opgaven voor de langere termijn liggen in de stedelijke gebieden en op de (achterland)verbindingen vanuit de Randstad. In het personenvervoer doen de grootste opgaven zich voor in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven op zowel de weg als in het openbaar vervoer. Verder gaat het om de verbindingen vanuit de Randstad richting Amersfoort, Zwolle, Breda, Tilburg, Den Bosch en Arnhem-Nijmegen.

Knelpunten goederenvervoer

In het goederenvervoer zijn er op de transportroutes naar Duitsland richting 2040 potentiële knelpunten op de weg en op het spoor. De vaarwegen hebben ook op de lange termijn voldoende capaciteit voor het vervoer van goederen. Mogelijk kan bodemerosie bij laag water wel beperkingen geven voor wat betreft de vaardiepte. Ook de corridors naar Antwerpen en Noord-Nederland laten potentiële opgaven zien.
In krimpgebieden, zoals Zeeland, Limburg en Noord-Nederland, neemt de mobiliteit af.

Opzet NMCA mobiliteit

De NMCA van 2017 is een lijvig document van 62 pagina’s. De analyse is volgens de bewindslieden gedeeld en besproken met de regio’s en betrokken sectoren. Ten grondslag aan de NMCA liggen zes rapportages naar onder meer de toekomst van de vaarwegen, het goederenvervoer, het openbaar vervoer, de wegen en het spoor. Ze zijn los van elkaar in te zien. De NMCA wordt als een van de bouwstenen gebruikt voor de gesprekken tussen Rijk, regio’s en de Tweede Kamer over de gewenste mobiliteitsaanpak voor de langere termijn.
Klik hier voor de volledige NMCA en de deelrapportages.

Geef een reactie