Monitor Detailhandel 2018

Monitor Detailhandel 2018 Amsterdam

De economie van Amsterdam bevindt zich in een hoogconjunctuur en die wordt vooral aangejaagd door de horeca, bouw en detailhandel. Amsterdammers kochten in 2017/2018 bijna een kwart (24%) van de laatst aangeschafte producten online. Twee jaar daarvoor, in 2015/2016, was dat aandeel nog 20%. Elektronica en vrijetijdsartikelen worden het meest via internet besteld. Dat en meer blijkt uit het rapport Monitor Detailhandel 2018 Amsterdam dat deze week is gepubliceerd. 

De staat en ontwikkeling van de Amsterdamse detailhandel worden voor een groot deel bepaald door de consumptiebehoefte van Amsterdammers. Naast een feitelijk overzicht van de aanbodkant van de detailhandel (vestigingen, banen, omzet) is deze behoefte in kaart gebracht aan de hand van een consumentenenquête onder 4.500 Amsterdammers en 600 regiobewoners. Deze enquête is uitgevoerd in de periode januari 2017 tot juli 2018.

De belangrijkste bevindingen van de Monitor Detailhandel 2018: 

  • Minder, maar wel grotere winkels.
  • Kleine banen nemen toe in het dagelijkse boodschappensegment.
  • Koopkrachtbinding dagelijkse boodschappen stabiel.
  • Koopkrachtbinding niet-dagelijkse boodschappen gedaald, mede door een toename van online winkelen met 4%,
  • In bijna alle winkelgebieden zijn de huren gestegen.
  • De winkelleegstand in Amsterdam is 3,4% in 2018.
  • Het Gelderlandplein is het best gewaardeerde winkelcentrum.

Klik hier voor het volledige rapport Monitor Detailhandel 2018.