Nederland krijgt miljoenen EU-subsidie voor infrastructuur

De Europese Unie stelt 60 miljoen euro beschikbaar voor grote infrastructurele projecten in ons land. 11 Miljoen is bestemd voor de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden.

 

Met deze goedkeuring is de toewijzing van deze zogenoemde TEN-T-gelden definitief. Met dit geld wil de Europese Unie de transportcorridors tussen de verschillende lidstaten versterken, en knelpunten en technische problemen wegnemen. Ook wordt geïnvesteerd in een groene en slimme transportsector.

 

Er werden bij de Europese Commissie 700 subsidieaanvragen ingediend. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag was driemaal zo groot als het beschikbare budget. 276 projecten krijgen een subsidie, waaronder meerdere Nederlandse projecten en grensoverstijgende projecten die Nederland samen met andere landen uitvoert. Ook profiteert Nederland van projecten die buurlanden met behulp van de toegewezen TEN-T-gelden kunnen ontwikkelen.

 

Zo ontvangt een groot aantal Europese luchthavens een bijdrage om de luchtverkeersmanagementsystemen aan te passen ten behoeve van een gezamenlijk Europees luchtruim voor de burgerluchtvaart. Daarnaast heeft de Commissie besloten subsidies te verstrekken voor het Duitse kanalennetwerk en het spoor tussen Zevenaar en Oberhausen, en besteedt het 979 miljoen euro aan het project Seine-Escaut, waarmee een verbinding wordt gerealiseerd tussen de Seine en de Westerschelde.

 

Via deze link vindt u meer informatie op de website van de Europese Commissie.

Geef een reactie