proef elektrisch vliegen

Nederlandse Luchthavens starten proef met elektrisch vliegen

Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde gaan testen met elektrisch vliegen. De proef wordt ondersteund door Royal Schiphol Group en NLR – Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Amsterdam. In de gezamenlijke leeromgeving Power Up is het doel voor de luchthavens om kennis op te doen van de haalbaarheid, potentie en afhandeling van elektrische vluchten. De testresultaten worden gebruikt voor onderzoek naar het uitvoeren van lijndienstvluchten met elektrische vliegtuigen binnen Europa, om regio’s met elkaar te verbinden en een fijnmazig netwerk te creëren. Naar verwachting worden de eerste elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland binnen vijf jaar uitgevoerd.

Elektrisch vliegen is een technisch en economisch haalbare en snelle manier van vervoer om regio’s met elkaar te verbinden, in eerste instantie binnen ca. 500 kilometer en met de potentie voor afstanden tot 1000 kilometer. Dit blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek van M3 Consultancy, dat wijst op de snelle ontwikkeling van de techniek. Het streven is om eerst in Nederland te experimenteren met 4- tot 9-zitters en om op termijn een fijnmazig Europees netwerk op te bouwen en te vliegen met grotere toestellen.

Luchthavens in Nederland slaan handen ineen

Roel Hellemons, ceo van Eindhoven Airport: “Met de proef willen we gezamenlijk een actieve rol pakken bij de doorontwikkeling van innovaties in de luchtvaart. We starten binnen Nederland waar we in een gecontroleerde omgeving kennis en ervaring kunnen opdoen zodat deze benut kan worden bij de verdere uitrol van elektrisch vliegen binnen Europa. De proef is ook voor de regio belangrijk. Behalve de snelle verbindingen die ontstaan, biedt elektrisch vliegen voor de Brainportregio kansen op het gebied van werkgelegenheid in bijvoorbeeld laadsystemen.”

De Nederlandse luchthavens creëren op deze manier een leeromgeving voor elektrisch vliegen en starten in dit vroege stadium met kennisontwikkeling
Dick Benschop, president & ceo van Royal Schiphol Group

Ceo Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport: “We zijn enorm trots om aan te sluiten bij dit consortium. Als een van de aanjagers van luchtvaartinnovatie met onze stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) zijn we nu iets meer dan twee jaar bezig met de ontwikkeling van het kleine elektrische vliegen, met Koninklijke NLR en TU Delft. Via (hybride) elektrisch maar ook met waterstof. We brengen onze data en onderzoeksresultaten in. We ontwikkelen graag met onze bestaande partnerships en kunde in dit consortium verder aan elektrisch persoonsvervoer per vliegtuig. Met meerdere Nederlandse vliegvelden hopen we dit proces te kunnen versnellen.”

“In januari is Groningen Airport Eelde gestart met het initiatief NXT Airport. We hebben de ambitie om de luchthaven te verduurzamen. Deze samenwerking sluit hier perfect bij aan: binnen vijf jaar elektrische vluchten vanaf Groningen Airport Eelde. We vinden het belangrijk om dit samen met de andere luchthavens te doen, zodat in de toekomst duurzame verbindingen ontstaan tussen de belangrijke regio’s in Europa. In Noord-Nederland hebben we veel kennis en initiatieven op het gebied van waterstoftechnologie. Groningen Airport Eelde gaat zich daarom bezig houden met de potentie van elektrisch vliegen op groene waterstof,” zegt Meiltje de Groot, CEO van Groningen Airport Eelde.

Klik op de afbeelding voor een animatie van de proef elektrisch vliegen

proef elektrisch vliegen

“Er is een grote behoefte aan demonstratieprojecten”, stelt Michel Peters, CEO van Koninklijke NLR. “Deze proef sluit goed aan bij ons eigen onderzoek naar de mogelijkheid om het vliegbereik van een volledig elektrisch aangedreven toestel te vergroten door gebruik te maken van waterstof. Ook willen we de ‘electric turnaround’ goed in de vingers hebben. Dit is een verzameling van procedures en handelingen om een (hybride) elektrisch vliegtuig veilig, efficiënt en effectief in te zetten. Allemaal stappen om de haalbaarheid van elektrisch vliegen aan te tonen.”

Samenwerking in de regio’s

De proef wordt ondersteund door Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Voor het project Power Up zoeken de luchthavens samenwerking met innovatieve bedrijven en start-ups. Power Up biedt economische kansen voor de regio’s en het bedrijfsleven door innovatieve samenwerkingen aan te gaan. Het gaat bijvoorbeeld om kansen op het gebied van batterijtechnologie, elektrische vliegtuigmotoren en laadsystemen en mogelijkheden op het gebied van waterstoftechnologie en -infrastructuur. Meer over de regionale kansen is te lezen in de bijlagen bij dit persbericht.

Geef een reactie