geluidshinder schiphol

Nieuwe maatregelen Schiphol en LVNL tegen geluidshinder

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben een nieuw programma met maatregelen om geluidshinder door vliegverkeer af te laten nemen.  Belangstellenden en betrokkenen kunnen nog reageren op het programma. Schiphol en LVNL committeren zich aan de inspanning om de hinder te beperken, ongeacht besluitvorming van het kabinet over de ontwikkeling van de luchtvaart.

De maatregelen om het woon- en leefklimaat te verbeteren zijn te vinden op de website www.minderhinderschiphol.nl.

Maatregelen tegen geluidshinder op vier thema’s

De maatregelen zijn verdeeld over vier thema’s: baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures overdag en vliegen in de nacht. Voorbeelden van maatregelen zijn het hoger aanvliegen richting de Polderbaan in de nacht, het beperken van het gebruik van de ‘niet-preferente’ banen zoals de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan, het beperken van nachtelijke starts vanaf de Kaagbaan in noordoostelijke richting bij baanonderhoud, een onderzoek naar vaste naderingsroutes overdag en het onderzoeken van optimalisaties van vliegroutes, bijvoorbeeld bij Uithoorn.

Positieve effecten voor omgeving

Het programma heeft naar verwachting een positief effect op het terugdringen van geluidshinder en de beleving daarvan in zowel de binnen- als buitengebieden rond Schiphol. Het programma is eerder door Schiphol en LVNL al aangekondigd en is het antwoord op de vraag van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij vroeg in haar brief van 5 juli 2019 om een ‘uitvoeringsplan hinderreductie dat concrete en zichtbare maatregelen bevat’.

Ideeën en voorstellen van omgeving

LVNL en Schiphol ontwikkelden het programma op basis van suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders, het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol, de top 20 klachten bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en – systemen. Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group: “Kwaliteit van de leefomgeving is een van onze speerpunten. Mede daarom voerden we afgelopen jaar veel gesprekken met omwonenden, lokale bestuurders en experts. Terugkerend gespreksonderwerp was: willen we de lusten van luchtvaart behouden, dan moeten we de lasten verminderen. Met het uitvoeren van dit programma, maken we samen met LVNL werk van het verminderen van hinder in de omgeving van Schiphol.” Michiel van Dorst, CEO Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL): “Goed overleg en samenwerking met mensen die in de omgeving van Schiphol wonen, bestuurders en onze partners is van groot belang om hinderbeperking te realiseren. Door een open gesprek en samenwerking, kunnen we nieuwe mogelijkheden en voorstellen om geluid en emissies terug te dringen zorgvuldig onderzoeken en ontwikkelen en daarbij de veiligheid waarborgen. Zo creëert LVNL waarde voor Nederland, de omgeving, onze klanten en partners.”

In gesprek met belangstellenden en betrokkenen

Schiphol en LVNL nodigen belangstellenden en betrokkenen uit om te reageren op het programma. Vandaag start de online consultatie, via minderhinderschiphol.nl. Ook organiseren LVNL en Schiphol dit voorjaar informatiebijeenkomsten op verschillende locaties. De ontvangen feedback en suggesties worden gebruikt om het programma te verbeteren of verder aan te vullen, alvorens het later dit jaar aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt aangeboden.