Logo Luchtvaart Community Schiphol (LCS)

Nieuwe naam Luchtvaart College Schiphol (LCS)

Logo Luchtvaart Community Schiphol (LCS)
Luchtvaart Community Schiphol (LCS) is de opvolger van het Luchtvaart College Schiphol (LCS). De nieuwe naam is bekendgemaakt tijdens het 10-jarige jubileum van de organisatie.  LCS verbindt bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar, met als doel de arbeidsmarkt op Schiphol duurzaam te versterken. 
De nieuwe naam past beter bij de activiteiten van LCS. Samen met onderwijs, overheid en bedrijven op Schiphol ontwikkelt LCS programma’s voor mensen die op de luchthaven werken en die hier graag willen werken.
LCS wil de arbeidsmarkt duurzaam versterken door mensen sterker te laten staan in de veranderende arbeidsmarkt. LCS onderscheidt zich door zich te richten op de imperfecties van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door mensen met een arbeidshandicap of een taalachterstand in hun kracht te zetten.

Initiatiefnemers LCS

LCS is een stichting met als funding partners Schiphol Group, het ROC van Amsterdam en KLM. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van deze partners.

Geef een reactie