state region amsterdam

Nieuwe editie Topcoaches voor Toptalent van start

Bedrijven kunnen zich weer aanmelden voor de 8e editie van Topcoaches voor Toptalent. Jaarlijks krijgen 10-20 ambitieuze vierdejaars studenten Logistiek via dit programma coaching vanuit het bedrijfsleven. Uit de metropoolregio Amsterdam namen eerder hogescholen uit Amsterdam en Haarlem deel. Afhankelijk van de studentenselectie dit jaar mogelijk weer.

 

De doelstelling van Topcoaches voor Toptalent is om theorie en praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Het uitwisselen van informatie en ervaringen van alle betrokken partijen is hierbij van groot belang. Topstudenten Logistiek krijgen de mogelijkheid om intensief te worden begeleid in hun afstudeerjaar door een topcoach van een topbedrijf. Dit betekent dat de speciaal geselecteerde studenten niet alleen een afstudeerstage volgen bij het bedrijf, maar in bredere vorm worden voorbereid op de arbeidspraktijk. Hierbij komt het aspect logistieke kennis aan bod, maar vooral ook competenties die steeds belangrijker worden in het arbeidsveld, zoals leiderschap, communicatieve en sociale competenties en de toepassing van kennis en inzicht.

 

Samenwerking van TLN en EVO met hogescholen
Topcoaches voor Toptalent is ontstaan om de kenniskloof tussen opleiding en bedrijfsleven te verkleinen. Het initiatief Topcoaches voor Toptalent is een unieke samenwerking van TLN en EVO met hogescholen door heel Nederland en wordt ondersteund door het Kennisakkoord Logistiek. Inmiddels heeft het programma al 7 edities achter de rug.

 

Selectieprocedure
Jaarlijks kunnen ambitieuze vierdejaars hbo-studenten Logistiek zich aanmelden. Na een strenge selectieprocedure krijgen geselecteerde kandidaten intensieve coaching van een topcoach van een gerenommeerd bedrijf. De focus ligt hierbij op een goede aansluiting van de theorie op de praktijk. Dit uitgekiende traject stoomt hen klaar voor een logistieke topfunctie.

 

Voor het bedrijf
Voor bedrijven is het contact met de beste studenten een grote stimulans om aan het traject mee te werken. Bedrijven die meedoen aan Topcoaches voor Toptalent krijgen gegarandeerd een student van hoog niveau. De kwaliteit van de student is een andere belangrijke factor voor een bedrijf om deel te nemen omdat de investering zich snel terugverdient in kwalitatief inhoudelijke sterke adviezen. 

 

Door een uitgebreide en strenge selectieprocedure, uitgevoerd door de organiserende partners, is de voorselectie reeds gedaan, uiteraard vindt er ook nog een gesprek plaats met de student en het bedrijf. Aan het begin van de stage wordt het testrapport van de student uitgebreid met de coach besproken, zodat de coach exact weet welk vlees hij in de kuip heeft.
Veel studenten blijven na hun afstudeerstage werken bij het stagebedrijf, het project is dus tevens een eenvoudige manier om jong talent binnen te halen.

 

De aansluiting van theorie en praktijk staat centraal tijdens deze stage en studenten zijn dan ook in staat om redelijk complexe opdrachten uit te voeren. De afstudeerstage is gemiddeld 4-5 maanden.

 

Bedrijven die mee willen doen aan de editie 2014/2015 kunnen contact opnemen met TLN, het streven is om in november de definitieve match tussen topcoach en toptalent gemaakt te hebben.

 

Kosten en opbrengsten TvT
Aan het programma TvT zijn kosten verbonden. Alle deelnemende partijen dragen een deel van de kosten. De bijdrage voor de bedrijven bedraagt â‚¬ 2.000,- per student. 
U betaalt deze kosten alleen als er daadwerkelijk een match plaatsvindt tussen uw bedrijf/coach en een student.

 

We gaan ervan uit dat de deelnemende bedrijven hun bijdrage ook zien als een investering die rendement kan opleveren. Dit blijkt ook uit de ervaringen van de bedrijven die aan een van de voorgaande edities van TvT hebben deelgenomen.  Deelname aan het project kan voor de bedrijven diverse voordelen met zich meebrengen, zoals:

 

  • een toekomstige hbo-werknemer;
  • een publicitaire spin-off;
  • ingangen bij hogescholen;
  • de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het onderwijsprogramma;
  • implementatie van resultaten van de afstudeeropdracht.

 

Voor de student
Topcoaches voor Toptalent is zeker geen gewone afstudeerstage en is zeker niet weggelegd voor de gemiddelde student. Kenmerkend zijn een strenge selectie, opdrachten op hoog niveau en een intensieve begeleiding door een topcoach uit het Nederlandse bedrijfsleven. Een dynamisch programma bereidt je breed voor op de praktijk. Je ontwikkelt je op inhoudelijke en persoonlijke competenties zoals kennis en inzicht, communicatie, initiatief, leiderschap en persoonlijkheid.

 

Van de student wordt een gezonde dosis motivatie, ambitie en flexibiliteit gevraagd want dit programma vraagt een grotere tijdinvestering dan een reguliere afstudeerstage.

 

Aanmelden doe je door je aan te melden bij de opleidingsmanager van jouw hogeschool die tijdens een eerste selectie bepaalt of jij geschikt bent voor dit traject. Krijg je een positief advies, dan stuurt je opleidingsmanager je door voor een tweede selectie. Wanneer ook je ook die goed doorstaat onderga je een uitgebreide competentietest. Pas daarna volgt de definitieve selectie, waarbij je kansen grotendeels worden bepaald door de testuitslag. Ben je geselecteerd, dan bemiddelt TLN en EVO bij de plaatsing en koppeling aan een topcoach van een topbedrijf.

 

Contactgegevens:
Christiaan van Luik, T: 088 4567 239, E: cvluik@tln.nl

Jolanda Bakker, T: 079-3467359 E: tvt@evo.nl

 

 

Bron: TLN

 

 

 

 

Geef een reactie