state region amsterdam

Nieuwe kennisbank moet havenondernemers helpen groeien

Port of Amsterdam heeft onlangs het Business Intelligence Competence Center opgezet. De achterban kan er een beroep doen op de kennis van het Havenbedrijf en de contacten die het wereldwijd heeft. Het doel: zorgen voor meer business van en naar de Amsterdamse regio.

 

Het Business Intelligence Competence Center (BICC) is gestart met drie pilots. VCK Logistics beet het spits af en was zo tevreden over de samenwerking dat het direct een nieuwe vraag neerlegde. Ook met Koopman Car Terminal loopt een proef. De bedrijven hebben een concrete vraag neergelegd die hen moet helpen hun business uit te breiden, te rationaliseren of makkelijker te maken. Het BICC zoekt uit hoe ze dit het beste kunnen aanpakken of welke (internationale) partij daarbij kan helpen. De dienst is voorlopig alleen beschikbaar voor de eigen achterban en havengerelateerde logistiek.

Nieuwe verbindingen
Volgens Gaston Tchang van Port of Amsterdam is het kenniscentrum er vooral voor het bredere plaatje en de langere termijn. ”žDat wil niet zeggen dat we bij urgente zaken niet bijspringen. Maar onze achterban is vaak druk met het afwerken van contracten. Wij hebben data in huis over ladingstromen wereldwijd, zoals welke producten gaan via welke landen. Die kennis biedt kansen voor het leggen van nieuwe, toekomstige verbindingen.”

Netwerken
De informatie komt van onderzoeksbureaus als CBS en Eurostat. Als de juiste kennis niet in huis is, dan weet Port of Amsterdam meestal waar ze wel te vinden is. Hetzelfde geldt voor de juiste contacten. Tchang: ”žVia ons netwerk kunnen we een ondernemer doorgaans goed de weg wijzen.” Zo kon het centrum een vraag van een ondernemer helpen beantwoorden die op zoek was naar retourladingen.

Duurzame relatie
Port of Amsterdam wil via het BICC een volwaardig partnership aangaan met de ondernemers. ”žWe beperken ons niet tot het houden van presentaties, maar maken er echt werk van. Ook houden we de vinger aan de pols zodat de ondernemer echt concrete resultaten boekt dankzij onze inspanningen.”

Groei
Met die betrokken aanpak zegt het havenbedrijf zich te onderscheiden van commerciële consultancybureaus. ”žWe willen een duurzame relatie opbouwen met duurzame diensten. Er zijn geen kosten aan verbonden”, benadrukt Tchang. ”žWij werken voor de haven van Amsterdam. Het is voor ons belangrijk dat de economische activiteiten daar groeien en dat gebeurt vanzelf als de ondernemers groei realiseren.”

Heeft u vragen over het Business Intelligence Competence Center van Port of Amsterdam, neem dan contact op met Gaston Tchang  .

 

Bron: Anke Hoets — Dinalog Amsterdam

Geef een reactie