state region amsterdam

Ondernemers aan het woord: Quanza Engineering

Frans ter Borg van IT-bedrijf Quanza vertelt hoe belangrijk IT is voor de bedrijfsvoering en concurrentiepositie van zijn klanten. Quanza werkt succesvol samen met dataport AMS-IX, inmiddels de 3e mainport van ons land. Daar zit nog potentie in en de overheid moet daar (milieu)ruimte bieden aan die groei. Ook voor logistieke bedrijven die willen groeien is samenwerking essentieel, stelt Ter Borg.