“Met deze brief verbinden we ons als gemeente aan de aanpak zoals die – door Zero Emissie stadslogistiek expert Buck Consultants International – is ingediend. Deze deal moet ervoor zorgen dat vooral de stadslogistiek in 2025 emissie-vrij is. Vrachtauto’s en bestelauto’s mogen dan geen schadelijke stoffen (CO2, NOx, fijnstof) meer uitstoten. Overheden en het bedrijfsleven maken samen afspraken over de uitvoering van deze Green Deal. De aanpak voor het onderzoek naar een zero emissie zone richt zich op het gebied van Schiphol Centrum en sluit naadloos aan op de Green Deal ZES.”

De groep ondertekenaars van Green Deal Zes

2019: de groep ondertekenaars van Green Deel ZES na de ondertekening. Foto: Metropool Regio Amsterdam

Waarom een aparte deal, er is op Europees niveau toch al een richtlijn?

“Er is nog geen Europese richtlijn die de overheid en bedrijven verplicht om samen te werken en de logistiek te verduurzamen. De Green Deal ZES is bijzonder omdat we een inspanningsverplichting zijn aangegaan. Het Rijk en lokale overheden zorgen voor nieuwe wetten en regelgeving, passen de infrastructuur aan en zorgen voor stimuleringsregelingen. Het bedrijfsleven investeert op haar beurt weer in nieuwe voertuigen en ontwikkelt slimme logistieke concepten.”

Wat gaan we in de praktijk zien?

“We gaan schoner vervoer zien. Denk bijvoorbeeld aan meer elektrische voertuigen – zoals de e-shuttles. Nu rijden nog elke dag veelal vervuilende vrachtwagens en dieselbusjes op Schiphol. Hoe deze het beste vervangen kunnen worden is onderdeel van het onderzoek. Samen met Schiphol en de Koninklijke Horeca Nederland zetten we vol in op leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid.”

Wanneer is het onderzoek klaar?

“Het onderzoek wordt aan het einde van 2020 opgeleverd. Begin 2021 informeer ik de gemeenteraad via de voortgangsrapportage mobiliteit over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen.”