Amsterdam Drone Week 2022

Tijdelijk drones op Schiphol Airport voor proef

Op Schiphol loopt tot en met vandaag 24 juni een proef met het gebruik van drones. Tijdens de proef zijn er drones met camera’s voor inspectie aan rijbanen, kleine gebouwen en vliegtuigen en drones die lichte goederen tussen verschillende locaties op de luchthaven vervoeren. Op deze manier worden de mogelijke voordelen van drones onderzocht, bijvoorbeeld voor inspecties van het asfaltoppervlak, bij operationele processen zoals deicing en aanvoer van vliegtuigonderdelen voor onderhoud. Onderzocht wordt of dit in de toekomst wenselijk en haalbaar is. Er wordt in samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Dutch Drone Delta, Koninklijke Marechaussee en Transavia getest.

N.B. Het blijft onveranderd verboden om zelf met drones te vliegen, lees: schiphol.nl/drones

Gereguleerd gebruik van drones is tot en met 24 juni mogelijk op Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerde een tijdelijke regeling door die het verbod op gereguleerd gebruik van drones door aangewezen partijen in de operatie van Schiphol opheft. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de specifieke aanvragen daarvoor vervolgens positief beoordeeld. Alle andere verboden en verplichtingen blijven van toepassing. De vluchten worden, in afstemming met LVNL, uitgevoerd door gecertificeerde partijen die in direct contact staan met de verkeerstoren. Het overige gebruik van drones door onbevoegden in de nabijheid van Schiphol blijft onveranderd en nadrukkelijk verboden. LVNL heeft het voortouw genomen in het verkrijgen van deze tijdelijke regeling. Zij zagen, net zoals de andere partijen, de gelegenheid ontstaan door aanzienlijk minder vliegbewegingen als gevolg van het coronavirus.

Toekomstplannen Schiphol met drones

José Daenen, director Operations bij LVNL: “Ons plan is om in de toekomst drones te integreren in ons luchtruim, zodat onbemand en bemand vliegverkeer veilig naast elkaar kunnen opereren. Dat is een uitdagende opgave. We zien het huidige, rustigere luchtruim als kans om hiermee te oefenen en procedures te testen. In deze proef kunnen we de eerste ervaringen opdoen hoe we op een veilige manier bemand verkeer en drones op Schiphol kunnen laten vliegen.”

De proef

De testen zullen plaatsvinden op veilige afstand van start- en landingsbanen en rijbanen die in gebruik zijn voor vliegverkeer. Er zal zichtbaar getest worden op de verschillende aangewezen platformen en op verschillende hoogtes met diverse drones. Uit het onderzoek moet onder andere blijken hoe de ontworpen procedures voor het gebruik van drones op luchthavens in de praktijk werken. “Drones en bemande luchtvaart zullen in de toekomst steeds vaker het luchtruim gaan delen. De meest concrete vorm van die interactie zal plaatsvinden op de luchthaven, daarom is het uitvoeren van deze proef een belangrijke stap. Vanuit Dutch Drone Delta gaan we bij deze proef onder andere kijken naar de procedures, techniek maar ook naar het maatschappelijk draagvlak. Wat vinden gebruikers en medewerkers van de luchthaven van rondvliegende drones?”, aldus Stephan van Vuren. Hij is de  initiatiefnemer van de Dutch Drone Delta.

vc_row][/vc_row]