state region amsterdam

Ook maakindustrie topsector MRA

 

De Amsterdam Economic Board heeft de maakindustrie aangewezen als topsector van de regio Amsterdam. Dat is op vrijdag 6 december in Amsterdam bekendgemaakt. De maakindustrie is, naast onder meer de Logistiek, de achtste sector die de AEB ziet als aanjager van innovatie en regionale economische groei.

De maakindustrie staat aan de basis van een sterke regionale economie en is booming, met bedrijven die productie terughalen naar de regio, de komst van 3D printen en productie van nieuwe, duurzame materialen.

 

Nieuwsbericht Amsterdam Economic Board:

Voor de Amsterdamse regio is de maakindustrie onmisbaar, omdat er ruim 94.000 mensen werkzaam zijn en iedere baan in de maakindustrie ook een baan oplevert in andere sectoren die bijvoorbeeld diensten leveren aan de maakindustrie. Daarnaast wordt er voor 20 miljard euro geëxporteerd, wat 40% van de regionale export vertegenwoordigt.

 

Kansen

Onder leiding van Dook van den Boer, directeur Tata Steel in IJmuiden, wordt de samenwerking binnen de maakindustrie verstevigd en initiatieven ontwikkeld die kansen opleveren voor de hele sector, zoals broedplaatsen voor jonge ondernemingen. Op het gebied van duurzaamheid geldt het uitgangspunt ‘afval bestaat niet’ en wordt nadrukkelijk ingezet op het slim hergebruiken van restproducten en warmte. Ook de aansluiting met het MBO onderwijs wordt verstevigd om banen te creëren.

 

Samenwerken

Een aantrekkelijke en sterke economie vraagt om een optimale verbinding tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De Board inspireert, motiveert en brengt partijen samen om werk te maken van economische groei en banen. Door innovatie en internationale concurrentiekracht te stimuleren behoort de metropoolregio Amsterdam in 2020 tot de kopgroep van Europa.

 

Bron: AEB

Geef een reactie