ACN roept Schiphol op: ‘Samen manifest luchtvracht opstellen en koppelen aan green deal’

Vorig jaar heeft minister Harbers in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat dit kabinet Schiphol wil laten krimpen naar 440.000 vliegbewegingen om daarmee de ervaren geluidshinder voor omwonenden van de luchthaven af te laten nemen. Na bezwaar door een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft de rechter duidelijk aangegeven dat de Staat niet de juiste procedure heeft doorlopen om al in 2023 een begin te kunnen maken met deze krimp. De Staat heeft laten weten tegen deze uitspraak in beroep te gaan omdat de uitspraak niet in het belang van de omwonenden van Schiphol is.

Bron: ACN.nl.

Luchthaven Schiphol heeft aangegeven het aantal vliegbewegingen te willen laten afnemen tot 460.000 en heeft daarnaast een aantal keuzes aangekondigd om de luchthaven stiller, schoner en beter te krijgen. Daarmee heeft de luchthaven een duidelijk signaal afgegeven en stelling genomen in een belangrijke maatschappelijke discussie.

Gezonde luchthaven belangrijk voor Nederlandse economie

afhameren digitaal vooraanmelden
Maarten van As, ACN

Brancheorganisatie Air Cargo Netherlands (ACN) steunt het streven van de luchthaven om de luchthaven stiller, schoner en beter te krijgen. Daarbij zullen keuzes gemaakt moeten worden die soms pijnlijk zullen zijn. We vragen ons echter wel af of een krimp van het aantal slots nodig is om stiller, schoner en beter te worden. We moeten voorkomen dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Een gezonde luchthaven is belangrijk voor de economie van Nederland en een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven met een internationale waardenketen.

Achtpuntenplan luchthaven leidt tot veel vragen en speculatie

We maakten in de media voor het eerst kennis met het achtpuntenplan van luchthaven Schiphol. Dit leidde tot het nodige chagrijn. Niet alleen omdat we vinden dat Schiphol zo niet met haar businesspartners, onze leden, om moet gaan, maar ook omdat het de discussie tussen voor- en tegenstanders van luchtvaart juist kan verscherpen. Zomaar beloftes lanceren brengt partijen in ieder geval niet dichter bij elkaar. Dat vinden we echt een gemiste kans.

De voornemens, zoals Schiphol die nu breed communiceert, lijken zich nog op ‘tekentafelniveau’ te bevinden. Bij de (juridische) haalbaarheid van een aantal acties kunnen vraagtekens worden gesteld. Daarbij leidde het achtpuntenplan tot veel vragen en speculatie in binnen- en buitenland. ‘Wat gebeurt er op Schiphol? Is er nog wel regie? Keert Schiphol haar rug naar haar gebruikers?’ Die onzekerheid en onduidelijkheid is niet goed en richt onnodig veel schade aan. Er moet snel meer duidelijkheid komen. Welke vliegtuigtypen zullen bijvoorbeeld niet meer welkom zijn? En vanaf wanneer? Gaat de voorgestelde nachtsluiting voor iedereen gelden? Hoe voorkom je dat vliegtuigmaatschappijen naar ‘net over de grens’ vertrekken waarmee geluid en uitstoot alleen verplaatsen? Gebruikers van de luchthaven willen weten hoe betrouwbaar de luchthaven is als (toekomstige) businesspartner. Dat zijn terechte vragen.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Er gebeurt in en om de luchtvrachtketen al veel op het gebied van duurzaamheid. Zo leidt (vergaande) digitalisering binnen de vrachtketen op Schiphol, het Smart Cargo Mainport Program, tot betere planbaarheid van de aan- en afvoerketen en daarmee minder CO2 uitstoot. Binnen het Europese onderzoeksprogramma TULIPS wordt onderzocht hoe elektrificering van voertuigen kan worden versneld. Airlines rollen succesvolle SAF-programma’s uit en investeren fors in vlootvernieuwing.

Wij vatten het achtpuntenplan daarom op als een handschoen die Schiphol ons – op een ietwat onhandige manier – toewerpt. En die handschoen pakken we op.

Een belangrijk mantra binnen de actieve en betrokken luchtvrachtcommunity op Schiphol is namelijk: ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. En dat geldt zeker ook hier. Onze overtuiging is, dat we alleen door samen te werken luchthaven Schiphol echt stiller, schoner en beter kunnen krijgen. Als we dat slim doen dan kan dat zonder dat de positie van Schiphol als vooraanstaand luchtvrachthub geschaad wordt en zonder dat het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland geschaad wordt.

Daar willen we als luchtvrachtsector duidelijke, toetsbare en langlopende afspraken over maken met Schiphol, de omgeving van Schiphol en de overheid. Positieve aanknopingspunten zien we in de wens van Schiphol om luchtvracht te beschermen.

Manifest voor de luchtvracht en green deal

De huidige wirwar aan gesprekstafels en overleggen lijkt te groot, te complex en te politiek te zijn geworden om tot echte resultaten te komen. Daarom willen we graag op korte termijn met Schiphol aan tafel om een gezamenlijk luchtvrachtmanifest op te stellen waar we hopen een green deal met de overheid aan te kunnen koppelen om zo tot versnelling van de verduurzaming van de luchtvrachtketen in Nederland te komen. In het manifest beschrijven de luchtvrachtsector (expediteurs, wegvervoerders, vliegtuigmaatschappijen en grondafhandelaars) en Schiphol wat zij de komende jaren concreet samen gaan doen om de luchthaven stiller, schoner en beter te krijgen.