state region amsterdam

Oproep: Fast Forward naar Deltametropool Nederland

Vereniging Deltametropool roept op tot een overtuigende grootstedelijke strategie en visie voor heel Nederland. Dit is nodig om aansluiting te houden met de mondiale top. We concurreren met stedelijke regio’s als London en Parijs. Nederland is te klein om opgedeeld te worden in verschillende grootstedelijke regio’s die onderling concurreren. De vereniging pleit daarom voor de Deltametropool Nederland.  

 

 

Het is de verwachting dat hooguit tien stedelijke regio’s binnen Europa op termijn aansluiting houden met de mondiale top. Nederland kan daarbij horen. Wij hebben aantrekkelijke steden, een goed opgeleide bevolking en mainports van formaat. De kunst is deze met elkaar te verbinden en onze gunstige geografische ligging aan alle kanten ten volle te benutten. Nederland moet daarvoor verder kijken dan alleen de Randstad en zich ontwikkelen tot een sterk stedencluster van internationaal formaat. “Het wordt tijd dat we Nederland zien zoals het buitenland dat doet: een metropolitaan stelsel van met elkaar verbonden stedelijke regio’s. Dus fast forward naar de Deltametropool Nederland”, aldus voorzitter van Vereniging Deltametropool en Commissaris van de Koning in Flevoland Leen Verbeek.

 

De ontwikkeling van een metropolitane visie en strategie is nodig om een goede economische, ecologische en maatschappelijke toekomst van Nederland te garanderen. Concurrerende Europese regio’s getuigen van meer visie, meer bestuurlijk leiderschap en slagen er beter in de voordelen van de stedelijke regio te benutten. De verbinding tussen de verschillende stedelijke regio’s in Nederland speelt zich nu nog voornamelijk op bestuurlijk niveau af.

 

Dus aan de slag. Mede in het kader van het Jaar van de Ruimte heeft de Vereniging Deltametropool daarom een aantal urgente ruimtelijke opgaven geformuleerd waar Nederland voor staat de komende jaren. Het gaat onder andere om het benutten van de bereikbaarheid, het creëren van innovatie- en productiemilieus, het versterken van internationale connectiviteit en aandacht voor het metropolitane landschap.

 

> Download oproep (PDF)

 

Bron: Deltametropool.nl

Geef een reactie