state region amsterdam

Ben Radstaak: Partners in keten en toezicht – gewoon doen!

 

Auteur: Ben Radstaak, Directeur Air Cargo Netherlands (ACN)

 

Ons project e-Freight@NL heeft de Schiphol Cargo Award gekregen voor de forse stappen die het project heeft behaald op het gebied van papierloze luchtvracht. Samen met AF-KL Cargo, Schiphol Group, Cargonaut, EVO, Nijenrode en 25 luchtvrachtbedrijven en verladers hebben we concrete stappen gezet naar volledige digitalisering van alle processen en zendinginformatie in de luchtvracht.

 

 

Met alle e-ontwikkelingen maken we de industrie sterker en helpen we tegelijkertijd bij de beveiliging en het douanetoezicht. Risicoanalyses leiden tot scherper onderscheid tussen betrouwbare handelspartners en minder betrouwbare dan wel criminele partijen. Digitalisering is ook duurzamer omdat we met e-Freight papier besparen  en de logistiek kunnen gaan optimaliseren.

 

Binnenkort eindigt de overgangsregeling voor Bekende Afzenders en neemt het aantal zendingen van niet gevalideerde verladers fors toe. Die moeten dus gescreend worden. Bovendien gaat de Douane de uitgaande stroom in toenemende mate controleren via het Export Controle System. Om alle controles gemakkelijker en effectiever te kunnen uitvoeren, hebben we samen met Cargonaut en SmartLOXS de systemen eCargo Receipt en eLink ontwikkeld. Binnenkort komt daar de koppeling van de ACN-pas aan de EU-database met Erkende Agenten en de vervoerdersverklaring bij. Ten slotte de digitale eConsignment Security Declaration die we vorig jaar samen met IATA met succes getest hebben.

 

Veel controles in de luchtvrachtketen op Schiphol kunnen dan automatisch, ofwel “onder water” plaatsvinden. De douane kan de goederenstroom op Schiphol dankzij innovatieve IT-systemen effectiever en efficiënter controleren zonder dat het bedrijfsleven daar nodeloos last van heeft. In het SmartGate project worden daarvoor diverse controlevarianten ontwikkeld die maatwerk mogelijk maken.

 

We doen dus van alles, kon ik met een gerust hart constateren toen ik onlangs door een gratis eBook met de titel “Verbazend Leiderschap” zat te bladeren. Na een litanie tegen de overvloed van “beleidsnotities, mooie woorden, uitgebreide analyses en fraaie strategierapporten” constateerde auteur Willem Mastenbroek nuchter: “Al doende leert men!”. Een goede strategie is volgens hem herkenbaar voor degenen die het moeten waarmaken, waaronder het middenmanagement en de uitvoerende professionals. “Doen, doen en nog eens doen, daar wordt een organisatie steeds slimmer van!”

 

De vooruitgang gaat helaas altijd trager dan je oorspronkelijk verwacht. Dat is maar goed ook, denk ik soms. Als we alles van tevoren hadden geweten, waren we er misschien nooit aan begonnen. Dat geldt ook voor het project eLink, waar we binnen Seamless Connections al heel voortvarend AirLink van gemaakt hadden. De luchtvrachtindustrie pakte dit door de crisis trager op dan verwacht.

 

Toch verwacht ik dat AirLink weer op koers komt zodra eLink de standaard werkwijze op Schiphol is. Door alle informatie volledig van de zending te scheiden door deze digitaal en eerder door de keten te sturen, kan een deel van het huidige proces, zoals de balie bij de afhandelaars, op termijn worden overgeslagen. Dit kan vooral bij geheel “groene” zendingen, waarbij geen security of douane controle meer nodig is. Dan wordt een betere planning mogelijk, ontstaan kortere doorlooptijden bij de afhandelaar en realiseren we efficiency en kostenbesparingen in de gehele keten.

 

In fase 2 van AirLink, die binnenkort van start gaat, zullen we onderzoeken wat de verdere mogelijkheden zijn voor het optimaliseren van het 1e-2e linieverkeer, zowel export als import. Dat doen we weer met inzet van studenten, zoals we dat de afgelopen jaren steeds gedaan hebben. Ik vind dat niet alleen financieel aantrekkelijk, het is ook een manier om de onderwijswereld nadrukkelijk te betrekken bij de logistieke innovaties en daarmee maken we de luchtvrachtindustrie aantrekkelijker voor de jeugd. We moeten als industrie stil staan bij de vraag waar de toekomstige werkkrachten en vooral de managers en ondernemers vandaan moeten komen, zeker daar air cargo binnen veel airlines niet als een echt carrièrepad gezien wordt.

 

Overigens is dat geen typisch Nederlands probleem, bleek onlangs tijdens het IATA vrachtcongres in Doha. Daar stond het human resources beleid centraal in een panel met de titel: “Attracting talent to the Cargo Industry: it’s everybody’s business.” Conclusies: toon leiderschap en zelfvertrouwen, wees trots op de industrie, geef je medewerkers erkenning en vrijheid om te innoveren, maak gebruik van alle talent dat beschikbaar is, doe meer aan PR, vooral met innovaties zoals e-Freight en onderhoud goede contacten met de (business) universiteiten. Kortom, alle reden om door te gaan op de ingeslagen wegen.

 


 

Over de auteur

Ben Radstaak, directeur Air Cargo Netherlands (ACN)

 

In de jaren ‘90 gaf Ben bij NDL/HIDC leiding aan de logistieke ontwikkelingsstrategie van Nederland als distributieland. Sinds 2003 is hij directeur van ACN, de vereniging van en voor de Nederlandse luchtvrachtindustrie.