state region amsterdam

Prefase AGS 2 verlengd tot eind januari

 

De douane heeft in overleg met het bedrijfsleven besloten om de prefase van het AGS 2-traject te verlengen tot 31 januari 2014. De invoering van het systeem heeft vertraging opgelopen. Eind november start de 2e aangever met invoeraangiften via ASG 2. Het gaat om een bedrijf dat vooral zaken doet met Douane Schiphol Cargo.


Integraal bericht douane, 12 november

De invoering van AGS 2 (Aangiftesysteem) verloopt niet vlekkeloos. Belangrijkste oorzaak: aanloopproblemen in DTV (Douane Tarief Voorziening). Daarom hebben Douane en bedrijfsleven in goed overleg besloten de pre-fase van het traject te verlengen tot 31 januari 2014. Overigens verwerkt AGS de invoeraangiften van de eerste aangesloten aangever inmiddels redelijk soepel. Binnenkort gaat een tweede aangever zijn aangiften in AGS indienen. In december en januari sluiten we de overige pre-fase aangevers aan. In februari, maart en april volgen de 825 andere aangevers.

Anders dan voorzien kon de eerste invoeraangifte pas op 22 oktober worden ingediend in AGS. Dat was te wijten aan diverse technische oorzaken. Bij die eerste aangifte constateerde de Douane dat nog een aantal zaken moest worden ingesteld in AGS. Toen dat was gebeurd, werd de aangifte door AGS en DTV geaccepteerd en goedgekeurd. Intussen heeft de eerste aangever in AGS 2 meer dan 50 aangiften ingediend, alle strak gemonitord door de Douane. Waar de Douane aanvankelijk op de nodige problemen stuitte, lopen de meeste aangiften nu goed door het systeem.

 

AGS nieuwe versie in december

Niettemin zitten in AGS 2 nog enkele inmiddels bekende manco’s, die moeten worden opgelost vóór meer aangevers kunnen worden aangesloten. De belangrijkste manco’s worden half november gerepareerd. Begin december neemt de Douane een nieuwe versie van AGS in gebruik. Daardoor worden de meeste ‘defects’ verholpen. In verband met deze manco’s wil de Douane voorlopig nog niet in AGS verwerken: Anti Dumpheffing-aangiften, aangiften in de indirecte vertegenwoordiging, aangiften met buitenlandse EORI-nummers en aangiften van landbouwgoederen.

 

2e pre-fase aangever sluit aan in week 48

Inmiddels is de 2e pre-fase aangever benaderd om invoeraangiften in te dienen in AGS. Deze begint hiermee in de week van 25 november 2013. Het is een bedrijf dat vooral te maken heeft met Douane Schiphol Cargo. Dat biedt de Douane de gelegenheid het nieuwe systeem ook met aangiften voor luchtvracht te beproeven. Want de eerste aangesloten aangever dient zijn aangiften hoofdzakelijk in bij de Douane in de Rotterdamse haven.

 

Meer pre-fase aangevers in dec/jan, daarna 825 aangevers voor 1 mei

Van de in totaal 50 beoogde ‘pre-fase aangevers’ zullen we naar verwachting 10 aangevers dit jaar aansluiten op AGS. De overige 40 volgen in januari 2014. In de overgangsfase — die loopt van 1 februari tot 30 april 2014 — sluiten we de overige 825 aangevers aan. Dat is helemaal volgens de oorspronkelijke planning. De Douane maakt met softwareleveranciers en aangevers tijdig afspraken over het moment van aansluiten.

Geef een reactie