Lean en Green zoekt MRA-bedrijven voor gratis begeleiding bij verduurzaming

 

Het platform Beter Benutten stelt geld beschikbaar zodat bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gratis begeleiding kunnen krijgen bij de verduurzaming van logistieke processen. De uitvoeringsorganisatie van Lean and Green, Connekt, roept op gebruik te maken van het aanbod.

 

Lean and Green is een stimuleringsprogramma gericht op duurzame mobiliteit dat ook in Italië, België en Duitsland loopt. De ambitie van het Lean-and-Green-traject voor bedrijven en overheid is helder: een plan van aanpak opstellen waarmee binnen vijf jaar een CO2-reductie van 20 procent kan worden gerealiseerd. Connekt verzorgt de begeleiding en reikt de Lean and Green Award uit aan bedrijven en instellingen die de doelstelling hebben behaald. Programmamanager Harsha Dijk: ”žLean and Green levert een kostenbesparing op en efficiëntere logistiek. Bovendien is het goed voor het milieu, omdat het energie bespaart. En bedrijven kunnen zich met de award onderscheiden op duurzaamheid en slimme mobiliteit. Er sluiten zich steeds meer bedrijven bij het programma aan, inmiddels zo’n 350, maar de dichtbevolkte Metropoolregio Amsterdam achter. Daar willen we verandering in brengen.”

 

Gratis
Aan Lean and Green zijn kosten verbonden, bedrijven betalen voor de inschrijving en voor begeleiding. Ondernemers in de metropoolregio Amsterdam hebben nu recht op twee dagen begeleiding bij het opzetten van een plan van aanpak. Beter Benutten betaalt de kosten, zo staat in een overeenkomst die het platform en Connekt tijdens de Innovatie-estafette in RAI Amsterdam hebben ondertekend. De Connekt-begeleider bespreekt met een duurzaamheidsteam of logistieke afdeling waar winst te behalen valt en op welke manier. Een onafhankelijke partij rekent het plan van aanpak door en toetst het aan vaste criteria. Dijk: ”žEen plan opzetten kost gemiddeld 2 à 3 maanden. De inspanning blijft bij het bedrijf liggen, die moet relevante data verzamelen en bedenken ‘Hoe werken we nu, wat willen we in de toekomst?’. Wij begeleiden op maat en zetten waar nodig collectieve sessies op over de vraag hoe je zo’n traject vorm geeft.”

Voor wie?
Lean and Green kent kent vier pijlers: Lean and Green Logistics (goederenmobiliteit), Lean and Green Personal Mobility (personenmobiliteit) en Lean and Green Barge (binnenvaart in de container supply chain) en Lean and Green Solutions ( producten of diensten). Alle bedrijven in de MRA zijn welkom om zich aan te melden voor deelname aan Lean and Green.

Meer informatie en aanmelden
Harsha Dijk: 015 – 251 65 65 of dijk@connekt.nl

 

Geef een reactie