Project Milkrun is nu running business

Op deze plaats is eerder aandacht besteed aan het project Milkrun. Twee jaar geleden is het van start gegaan door de doortastendheid van een aantal cargomensen op Schiphol. Er zijn grote stappen gezet en de Milkrun is inmiddels volledig operationeel en running business. De projectmanager die tijdelijk was aangesteld is daarmee overbodig geworden. En we kunnen over naar een volgende fase.
Het idee van de Milkrun was simpel: (import)vracht bij de afhandelaar combineren en vervoeren naar ‘on airport’ expediteuren. Dit met het doel om als afhandelaar meer sturing aan importvracht te kunnen geven én truckbewegingen te besparen. Goed voor een overzichtelijker voorterrein, snelle bezorgtijden naar de expediteur en een mooie CO2-besparing.

Professionalisering

De eerste Milkrun-ritten werden gereden op basis van een veelvoud aan Excel-bestanden. Dat kon beter. Door ACN aan te haken, ontstond de mogelijkheid om een projectmanager in te zetten. Niet lang daarna werd de Milkrun geprofessionaliseerd met het bouwen van een portal én een app. Die ontwikkelingen zorgden er voor dat steeds meer data inzichtelijk werden over de route en de bezorgtijden van de vracht.
In december 2016 trad Schiphol Cargo toe tot de stuurgroep van de Milkrun in de rol van voorzitter en projectmanager. De focus lag vanaf dat moment op het verder professionaliseren van het concept en het gedetailleerder inzicht geven in de performance van alle stakeholders; de afhandelaar, de trucker en expediteur. De Milkrun-portal werd verbeterd en de processtappen werden overzichtelijker in het dashboard.

Lessons learned binnen Milkrun

Zo werd tot op zendingniveau traceerbaar welke stakeholder hoe lang over een stap in het proces had gedaan. We leerden onder meer dat vervoer soms werd opgehouden om loodsen te ontlasten. Ook kregen we zodanig inzicht in het proces van de milkrun dat beter plannen mogelijk was, waardoor iedereen efficiënter kon gaan werken. Waardevolle inzichten voor de vrachtketen!
Het uiteindelijke doel van The Milkrun is bereikt. The Milkrun is stabiel, staat op eigen benen en is running business geworden. De projectmanager heeft zichzelf overbodig weten te maken! De Milkrun-stuurgroep blijft intact, maar zal minder vaak bij elkaar komen. Want de ambities blijven.

Landside pick-up & delivery

Schiphol en een representatieve groep vrachtpartijen willen de opgedane inzichten gaan gebruiken voor een nieuw project onder de vlag van het Smart Cargo Mainport Programma: ‘Landside pick-up & delivery’. In dit project gaan we de komende jaren voorzichtig naar een stip op de horizon toewerken. Het einddoel: andere en efficiëntere processen in de planning en het transport op en rond de luchthaven, bijvoorbeeld met een controltower die het hele verkeer regelt. Het is een toekomstvisie waarvan slechts de contouren vaststaan. Hoe we er komen en waar we precies op uitkomen wordt wederom op basis van lessen in de praktijk bepaald.
Auteur: Pieter Bas Braam
Voormalig voorzitter van de stuurgroep Milkrun