Tijdens de vergadering van het Coordination Committee Netherlands (CCN) op 31 augustus jl., heeft ACN voorgesteld om een ​​ontwerptekst op te stellen voor een ‘Local Rule’ ten behoeve van de full freighter vluchten op Schiphol. Dit voorstel is op 11 september jl. ingediend bij CCN.
Het voorstel is bedoeld om de dreigende schade door strikte toepassing van de slotregels zoveel mogelijk te beperken. Het is in lijn met het hoofddoel van ACN – het waarborgen van de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de meest brede zin – en wordt gesteund door de volgende full freighter airlines:

 • Air Bridge Cargo
 • Cargolux
 • Emirates SkyCargo
 • Kalitta Air
 • Singapore Airlines
 • Qatar Airways

ACN’s verzoek binnen IATA/EU systematiek

In de motivatie bij het voorstel wordt benadrukt dat het gaat om rechten die full freighter operators toekomen. Daarnaast is de Europese Verordening voor slottoewijzing (EEG nr. 95/93) bedoeld om marktverstoring door een onevenwichtige verdeling van de beschikbare slots te voorkomen. Daarbij is verwezen naar de opmerkingen van dhr. F. Cornelis, Head of Unit for Aviation Policy, EU DG Move tijdens het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 7 september jl. Hij heeft daar gezegd dat de slotcoördinatoren van de verschillende lidstaten lokale regels mogen hanteren bij het verdelen van de slots, mits de criteria objectief zijn. Hij noemde specifiek het verschil tussen de full freighter- en passagiersvluchten als voorbeeld.

Spoed gewenst

Spoedige goedkeuring van de ‘Local Rule’ is van groot belang voor de komende jaren (tot en met 2020). Met het oog op het komende winterseizoen hebben wij aan de slot coördinator gevraagd om het aantal nog beschikbare slots met voorrang aan full freighters airlines toe te kennen en (maandelijks) de niet gebruikte slots eveneens. Vooruitlopen op goedkeuring van de ‘Local Rule’ is wettelijk toegestaan en wordt verder uitgelegd in de toelichting op de ‘Local Rule’. Naast de toelichting op de ontwerptekst zijn enkele voorbeelden bijgevoegd van ‘Local Rules’ op andere Europese luchthavens. Meer informatie over de plaats van lokale regels in het slot allocatieproces staat op pagina 3 van het SEO Economic Research Paper van april 2015 en in het SEO-paper ‘Stimuleringsbeleid en verkeersverdelingsregels’.

Teksten local rule slots Schiphol

De volledige ontwerptekst voor de ‘Local Rule’ voor toewijzing van slots aan full freighter airlines met alle bijlagen zijn hier te downloaden:

 • Local Rule for AMS slot allocation to all-cargo carriers 20170910, annex 1
 • Local Rule for slots allocations 02May-26June, annex 2a
 • Luton – Local-rule-1, annex 2b
 • On_the_mechanisms_that_can_potentially_influence_connectivity_ outcomes_in_the_UK, annex 3
 • SEO-report Stimuleringsbeleid-en-verkeersverdelingsregels, annex 4