subsidieregeling binnenvaart

North West Central Corridor

De North West Central Corridor is een voorbeeld hoe goederen via een modal shift van de weg worden overgeheveld naar spoor, binnenvaart of short sea. In deze corridor worden goederen vervoerd over binnenvaartwegen tussen de deep sea-terminals in Rotterdam, Amsterdam, Velsen, Hasselt en Harlingen.

Doel

Het aantal wegkilometers via onder meer de A4/A16 en A15 en CO2-uitstoot verminderen door wegvervoer te vervangen voor transport met schepen en door het bundelen van lading. Daarnaast onderzoeken de deelnemers waar nog kansen liggen voor nieuwe goederencorridors.

Fase

Start in 2020. Programma loopt door tot zeker einde 2021.

Deelnemers

Het programma Noord West Connect is onderdeel van het landelijk actieprogramma Joint Corridors Off-Road. In deze regionale variant voor de Metropoolregio Amsterdam participeren Connekt, Hogeschool van Amsterdam, Omgevingsdienst IJmond, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Port of Amsterdam en Provincie Flevoland. In 2021 hebben ook Provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam zich aangesloten.