steijn connect

Even voorstellen Frank Steijn: de nieuwe projectleider van Noord West Connect

Begin dit jaar is Frank Steijn aangetreden als projectleider van Noord West Connect van Amsterdam Logistics. Hij wil NWC meer over het voetlicht brengen en zo de structurele overstap van vrachtvervoer van de weg naar spoor en/of binnenvaart aanjagen. De focus ligt op de containerstromen tussen Amsterdam en Rotterdam. Voor het zogeheten multimodale vervoer bestaan volop mogelijkheden, toch wordt er onvoldoende gebruik van gemaakt. “Waarom gebeurt het niet en hoe kunnen we de weerstand wegnemen?”, vraagt de nieuwe NWC-projectleider zich af. 

Tekst: Anke Hoets.

Frank Steijn is de opvolger van Sjoerd Sjoerdsma die in de afgelopen jaren fungeerde als kwartiermaker voor Noord West Connect (NWC). Sjoerdsma heeft nu een andere rol binnen het team dat uit nog twee andere mensen bestaat. Hierdoor blijven zijn kennis en netwerk behouden. Steijn heeft er al een flink aantal jaartjes in de logistiek op zitten, vooral als adviseur van gemeentes en brancheorganisaties. Zo was hij lobbyist bij Transport en Logistiek Nederland, is hij partner bij adviesbureau &Morgen en Syndesmo en was hij betrokken bij Breikers. 

Frank Steijn
Frank Steijn.

Gedragsverandering

Steijn is van huis uit vervoerseconoom en deed daarnaast diverse gedragsstudies. “In gedrag zit volgens mij het grootste deel van de oplossing voor de actuele vraagstukken. Amsterdam Logistics werkt aan duurzaam, beter en sneller. We willen graag koudwatervrees wegnemen, zodat bedrijven hier makkelijker op overstappen.” De focus op gedrag werkt, weet hij uit ervaring. Toen hij merkte dat een elektrische fietsenplan voor bedrijven niet echt aansloeg, heeft hij een thuiskomgarantie voor de werknemers opgezet, een soort ANWB-pechhulp voor de fiets. Hiermee nam hij een belangrijke zorg weg en wilden werknemers de elektrische fiets wel proberen.

Noord West Connect focust op vier vervoersstromen

NWC richt zich de komende jaren op vier vervoersstromen: containers, bouw, agri en afval. Voor containervervoer kijkt het projectteam vooral naar de route tussen Amsterdam en Rotterdam. Die corridor bestaat al: “Er zijn op dit moment per week twintig afvaarten en er rijden vier treinen per week. Iedereen kan er een container opzetten, maar het gebeurt onvoldoende. “We gaan onderzoeken waar dat aan ligt. Het kan onbekendheid zijn met de dienst of de voordelen ervan. Het kan ook het tarief zijn of de langere vaartijd.” Daarnaast kijkt het team met bedrijven naar kansen voor nieuwe routes waar nog geen binnenvaart- of spoordienst is.

NWC Steijn
Naast de binnenvaart is ook spoor een optie voor de modal shift. Foto: Pixabay.com.

Bouwmaterialen over water

Condities verbeteren door obstakels weg te nemen is ook de aanvliegroute in de overige drie sectoren. Voor de materialen voor zeven grote bouwlocaties in de Metropoolregio Amsterdam kijkt NWC bijvoorbeeld of meer vervoer over water mogelijk is. “Eigenlijk moet het uitgangspunt zijn dat al het vervoer over water gaat, behalve waar het echt niet kan, vindt Steijn. Zo is er in de Zaanstreek veel woningbouw gepland pal aan het water. Daar moet je gebruik van maken.”

Omslag in denken bij álle partijen

De aanpak van de container- en bouwstromen door NWC is analytisch. “Het doel is dat we exact te weten komen wat er speelt. Met deze kennis willen we partijen helpen om de structurele omslag naar een duurzame, betere en snellere logistiek te komen.” Het vergt een omslag in het denken die niet alleen bedrijven moeten maken, maar ook gemeentes en provincies, zegt Steijn. “Er liggen voor hen voldoende mogelijkheden om de modal shift aan te jagen.” Dat kan op allerlei manieren: met regelgeving, het geven van kortingen aan bedrijven die schoner en duurzamer vervoeren, het stellen van eisen bij aanbestedingen en investeringen in infrastructuur, voorzieningen en diensten, bijvoorbeeld. Kennisdelen is daarbij cruciaal. “Op dit moment heeft elk project nog zijn eigen partijen en kennis. En de ene gemeente is verder dan de andere. Als ervaringen en kennis gedeeld worden, gaat het op een gegeven moment misschien vanzelf. Dan kun je je afvragen of wij als NWC nog wel nodig zijn.”

Amsterdam vaart
Vervoer bouwmaterialen over de gracht. Foto: Sam Krijger/PK Waterbouw.