master urban technology

Rapport: Grip op de veranderende arbeidsmarkt

Tips om logistiek personeel te vinden en te binden. Ze vormen een belangrijk onderdeel van een nieuww rapport van ABN AMRO en evofenedex over de veranderende arbeidsmarkt. Strategisch personeelsbeleid is nodig en dit onderzoek geeft handvaten.

Doordat de economie op volle toeren draait, hebben steeds meer bedrijven last van een tekort aan personeel. Ook op de logistieke arbeidsmarkt zijn de krapte en loonstijgingen voelbaar. Combineer dit met trends – zoals digitalisering en robotisering en toenemende klanteisen als een snelle en goedkope bezorging – en al gauw wordt duidelijk dat ondernemers alle zeilen moeten bijzetten. Om de continuïteit van hun bedrijf te waarborgen en om aan klantverwachtingen te kunnen blijven voldoen.

Flexibilisering en afnemende loopbaanzekerheid door een veranderende maatschappij, plus zaken als mechanisering, zijn net zo actueel en relevant als krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing. Het werven en behouden van goed, gemotiveerd en vitaal personeel én het op peil houden van hun kwaliteit, is voor Nederlandse ondernemingen van essentieel belang. Uit onderzoek blijkt dat dit ook een grote zorg is. Om de komende jaren concurrerend te kunnen zijn – en blijven – moet er meer aandacht komen voor strategisch personeelsbeleid.

Strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid is een instrument dat helpt om ondernemingsdoelstellingen te behalen. Uitgangspunt is dat het beleid aansluit bij de visie en missie van het bedrijf. Door middel van strategisch personeelsbeleid kunnen bedrijven, op het gebied van personeel, inspelen op veranderingen in de toekomst. Het is hierbij belangrijk dat er inzicht is in de veranderingen van de markt, welke kansen en uitdagingen er zijn en hoe je als bedrijf hiermee proactief kunt omgaan. Voorbeelden van strategisch personeelsbeleid zijn nieuwe manieren van werving en selectie, het bij- en omscholen van personeel (wat leidt tot duurzame inzetbaarheid), digitalisering, automatisering, robotisering, het aanpassen van arbeidsvoorwaarden en employer branding.

Rapportopbouw

In dit rapport geven we de onderzoeksresultaten weer in hoeverre deze bedrijven momenteel – en in de aankomende vijf jaar – bezig zijn met strategisch personeelsbeleid. Allereerst beschrijven we in hoofdstuk twee de onderzoeksresultaten van de enquête waaraan 219 bedrijven meededen. Ervaren zij personeelstekorten, of maken zij al gebruik van oplossingen, zoals robotisering of duurzame inzetbaarheid? In hoofdstuk drie geven we concrete aanbevelingen voor handels- en productiebedrijven.