Begin november vond de eerste ‘e-Commerce Afternoon’ plaats. Hoe kan Schiphol zich doorontwikkelen als belangrijkste e-commerce hub van Europa, was de vraag die rees. Twee experts lichtten het onderwerp toe.
Martijn de Vries van PostNL beet het spits af. In zijn presentatie benadrukte hij het belang van e-commerce binnen het bedrijf. De ACN-leden zetten vraagtekens bij de samenwerking tussen PostNL en Schiphol. Martijn lichtte toe dat een aantal modeketens op zoek zijn naar snelle levering via de luchthaven. Dat zijn onder meer Zara en Pull & Bear die te maken hebben met een snel wisselend assortiment en sneller wordende responsetime naar de eindgebruiker. Hierin ziet De Vries een trend die de luchtvracht positief kan beïnvloeden.

China

Na een reis over de wereld door de ogen van PostNL kwam naar voren dat China een grote rol speelt in de e-commerce markt voor het bedrijf. Door de rijke geschiedenis van bi- en multilaterale verdragen met China (Spring buiten Europa), kan PostNL concurreren met de lage prijs die in China wordt aangeboden op het gebied van last-mile delivery.

Douane en e-commerce

De Douane zette de middag voort op een meer praktijkgerichte manier. Vragen uit het veld werden uitgebreid beantwoord. Vanuit de Douane lichtte Han Bosch, programma manager e-Commerce, allereerst de invloed van e-commerce op de Douane toe. Daarna werden vooraf ingestuurde vragen uit het werkveld beantwoord zoals de bepaling van de Douane-waarden en de toepasbaarheid van de btw op invoerproducten.

Stijgend aantal declaraties

Vanuit de Douane kwam naar voren dat het aantal declaraties jaarlijkse met 15 procent toeneemt, waarbij het aantal controles vanuit de instantie evenredig groeit. Dit is, met een totaal van meer dan 8 miljoen aangifteregels, in de toekomst onhoudbaar en vraagt om gerichte oplossingen. Vanuit de zaal werd dan ook geopperd om te benchmarken met de zeevaart, waarbij het land van origin al de juiste controles uitvoert en de druk bij import hiermee wordt verlaagd.

Interactief deel e-commerce afternoon

Naast sprekers van PostNL en de Douane was er een interactief deel. Via een online enquête werden de mening en visie van de zaal gevraagd door middel van vooraf gestelde vragen over e-commerce. Duidelijk naar voren kwam de wens voor een apart e-commerce afhandelproces, dat niet alleen bij de afhandelaar ligt maar ketenbreed moet worden vormgegeven. Daarnaast is er vraag naar een vervolgsessie waarin dieper op de informatie uit deze sessie verkregen, kan worden ingegaan.