arbeidsmarkt schiphol

Schiphol investeert in eerste Europese fabriek voor duurzame kerosine

Schiphol investeert in de bouw van de eerste duurzame kerosinefabriek in Europa. SkyNRG, wereldmarktleider in duurzame brandstof voor de luchtvaart, zal de fabriek bouwen. De fabriek komt in Delfzijl en is specifiek toegelegd op de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, propaan en nafta, waarbij voornamelijk regionale afval- en reststromen als grondstof worden gebruikt. De fabriek is hiermee wereldwijd de eerste in zijn soort. Met de bouw van deze fabriek, die volgens planning in 2022 gereed zal zijn, wordt concreet invulling gegeven aan het sectorplan ‘Slim én Duurzaam’. KLM committeert zich voor een periode van 10 jaar aan de ontwikkeling en afname van 75.000 ton duurzame kerosine per jaar en is hiermee de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld die op grote schaal investeert in duurzame vliegtuigbrandstof. SHV Energy, wereldleider in propaandistributie, investeert ook in de fabriek en zal het biopropaan afnemen. Vorige week maakte Schiphol bekend ook te investeren in synthetische kerosine.

Duurzame kerosine is een noodzakelijk alternatief voor de luchtvaart om op korte termijn haar CO2 – uitstoot significant te reduceren, naast vlootvernieuwing en een efficiëntere vliegoperatie. Er is op dit moment echter te weinig productie van duurzame kerosine. De fabriek is een project van SkyNRG (genaamd DSL-01) en wordt speciaal gebouwd voor het fabriceren van duurzame vliegtuigbrandstof. Vanaf 2022 zal de fabriek 100.000 ton duurzame kerosine produceren en als bijproduct 15.000 ton duurzame propaan per jaar. Dit is een belangrijke stap in de oplossing voor het productietekort van duurzame kerosine en betekent daarnaast een jaarlijkse afname met zo’n 270.000 ton van de CO2-uitstoot in de luchtvaart.

85% minder CO2-uitstoot

Als grondstoffen worden alleen rest- en afvalstromen van hoofdzakelijk regionale industrieën ingezet zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet. Daarnaast wordt gekozen voor een duurzame vorm van waterstof, gemaakt uit water en windenergie. Door deze keuzes zal de duurzame vliegtuigbrandstof een vermindering in CO2-uitstoot opleveren van meer dan 85% ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstof. Duurzame kerosine en biopropaan dragen bovendien bij aan een significante verbetering van luchtkwaliteit door vermindering van (ultra)fijnstof en zwavelemissies. De bouw van deze fabriek is een belangrijke stap in de uitvoering van het sectorplan ‘Slim én Duurzaam’, dat is opgesteld door twintig toonaangevende transportorganisaties en kennisinstellingen.

Brandstof voldoet aan hoogste duurzaamheidseisen

De onafhankelijke Sustainability Board van SkyNRG adviseert of de brandstof voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen, zodat deze geen negatief effect heeft op de voedselketen of op het milieu. Hierbij wordt tevens streng gekeken naar potentiële verdringingseffecten in andere markten. In geen geval zullen voedselgewassen worden gebruikt, zoals sojaolie of palmolie (of bijproducten daarvan zoals PFAD en POME). De Board bestaat uit het WWF International, de European Climate Foundation, het Solidaridad Network en de Rijksuniversiteit Groningen. De duurzaamheid van de keten en van de bijbehorende producten wordt bovendien geborgd door certificering van de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), de hoogste certificeringsstandaard voor duurzame brandstoffen.

Partners

SkyNRG, KLM, SHV Energy, EIT Climate-KIC, Royal Schiphol Group, GROEIfonds, NV NOM, Groningen Seaports, Nouryon, Gasunie, Arcadis, TechnipFMC, Haldor Topsoe, Desmet Ballestra, Susteen Technologies, MBP Solutions. Deze partners zijn betrokken bij de verschillende fasen van het project.