datadelen metropool

Slim vrachtinformatie uitwisselen tussen luchthavens

Cargonaut heeft met steun van de Topsector Logistiek de afgelopen jaren de mogelijkheden onderzocht om op veilige en gecontroleerde manier luchtvrachtdata uit te wisselen. Het gaat om data-uitwisseling tussen Schiphol en een drietal luchthavens in Azië, gebaseerd op de afspraken van iSHARE. Deze zogenaamde ‘datacorridors’ zijn opgezet met de luchtvracht community’s van Hongkong, Singapore en Mumbai.  

Cargonaut, het Port Community Systeem (PCS) dat voor Schiphol al het dataverkeer van de luchthaven regelt, heeft samen met de partners van Hongkong, Singapore en Mumbai onderzocht welke business problemen en knelpunten er zijn bij de verschillende luchthavens. En op welke manier zij deze kunnen oplossen.

Wat was het probleem?

Het probleem is het gebrek aan data. Een van de issues was het gebrek aan uitwisseling van statusinformatie over de vracht. Denk aan de aankomsttijd van de vracht op de luchthaven, het tijdstip waarop de vracht gereed is voor vertrek, en de daadwerkelijke vertrektijd van de vrachtvlucht. De statusinformatie die bij de ‘verzendende luchthaven’ beschikbaar is, is van belang voor partijen bij de ‘ontvangende luchthaven’, zoals de importeur, de expediteur en de transporteur, zodat zij het vervolg van het transport goed en tijdig kunnen plannen. Deze informatie was echter moeilijk te verkrijgen voor deze ontvangende partijen, omdat zij vaak geen directe relatie hebben met de partijen rond de verzendende luchthaven. Voor zover de informatie wel beschikbaar is, is dat vaak op verschillende portals van de airlines of krijgt men de informatie via e-mail of chat.

Wat moest ervoor gebeuren en wat is het resultaat?

Omdat Cargonaut en haar partners die relaties wel hebben en een totaaloverzicht van hun luchthaven kunnen bieden, hebben zij gezocht naar een manier om de informatie van de ene luchthaven beschikbaar te kunnen stellen aan partijen verbonden aan de andere luchthaven. Zij hebben daarvoor een architectuur ontwikkeld, waarmee ze data uit hun eigen systemen onderling kunnen uitwisselen. Dat zijn de zogenaamde datacorridors.

De PCS-en hebben met de opzet van de datacorridors georganiseerd dat de partijen die informatie van de andere luchthaven nodig hebben -uiteraard na toestemming van de data-eigenaar- nu toegang krijgen op een veilige en gecontroleerde manier, gebaseerd op de afspraken van iSHARE. Dit geldt voor beide richtingen, dus zowel voor de import als de export van producten.

Wat is het vervolg?

Bij de inrichting van de drie corridors zijn veel inzichten opgedaan over hoe iSHARE en andere standaarden toegepast kunnen worden in andere corridors en hoe deze schaalbaar zijn. Deze inzichten zullen aan de basis liggen bij de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van data-uitwisseling rond de luchthaven en tussen luchthavens.

In 2019 is de uitwisseling van transport-gerelateerde informatie mogelijk gemaakt. In 2020 gaan de partijen verder met het faciliteren van de uitwisseling van commerciële informatie, zoals de factuur en de paklijst. Uitwisseling van commerciële informatie kan douaneprocedures sterk vereenvoudigen en sneller maken. Nu vindt douaneafhandeling vaak pas plaats na aankomst van de vracht op de luchthaven. Als de douane-expediteur al vroegtijdig beschikking heeft over de benodigde commerciële informatie (uiteraard niet voordat de data-eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven), kan deze eerder aangifte doen bij de douane met betere informatiekwaliteit. Voorbereiding van de afhandeling kan dan al tijdens het transport plaatsvinden, hetgeen de afhandeling na aankomst veel sneller maakt.

Meer informatie? Neem contact op met: Luc Scheidel, email: Luc.Scheidel@cargonaut.nl of ga naar de website van Cargonaut.