'Maak van Slotco publiekrechtelijke zbo'


Minister Van Nieuwenhuizen van IenW wil Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN), ook bekend als ‘slotco’, omvormen van een privaatrechtelijke tot een publiekrechtelijke zbo. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. SACN is verantwoordelijk voor het toewijzen van slots aan luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. 
De minister geeft aan dat het belang van de omvorming van SACN tot een publiekrechtelijk ZBO onderstreept wordt door de toegenomen schaarste aan slots op de luchthaven Schiphol. Hierdoor worden de belangen van betreffende luchthaven en luchtvaartmaatschappijen groter bij het vergeven en verkrijgen van slots.
ACN steunt het voornemen, omdat wij verwachten dat op deze manier de slots voor vrachtvluchten vanaf Schiphol beter beschermd zullen worden. Juist omdat vrachtvluchten zo belangrijk zijn voor de economie en de werkgelegenheid.
Samen met TLN en evofenedex pleitten we dan ook al langer voor meer overheidsregie in de luchtvaartsector.
Bron: acn.nl