foto bij 100 jaar luchtvaart

Slotprobleem zet economie en banen onder druk

De recente problematiek rond het toekennen van slots aan luchtvaartmaatschappijen doet behoorlijk wat stof opwaaien. Den Haag, de luchtvrachtsector en lokale overheden uiten hun zorgen over de systematiek. Het verliezen van slots heeft direct gevolgen voor de economie en daarmee voor de werkgelegenheid.
Een slot is de tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen op Schiphol. Demissionair-staatssecretaris Dijksma toonde zich  bezorgd en stuurde Schiphol op 20 oktober 2017 nog een brief. Daarnaast gaf ze aan de Tweede Kamer aan dat zij voorstander was van de ‘local rule’ (plaatselijke regel), zolang die past binnen de  geldende (Europese) regelgeving.
Vooral de luchtvrachtsector ondervindt hinder. Luchtvrachtmaatschappijen hebben geen of minder slots gekregen voor het komende winterseizoen. Dit betekent dat ze moeten uitwijken naar luchthavens in het buitenland. De zaken gaan immers door en vracht moet vervoerd worden. Uitwijken heeft directe consequenties voor de economie, de regionale werkgelegenheid en de logistieke bedrijven rondom luchthaven Schiphol.

Consequenties verliezen slots niet te overzien

Adam Elzakalai

Wethouder Economische Zaken en Luchthavenzaken, Adam Elzakalai:

“Ik maak me ernstig zorgen over het beleid dat bij het toekennen van slots wordt toegepast. Het kan toch niet zo zijn dat wij als gemeente investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven, zoals bijvoorbeeld op Schiphol Logistics Park, en dat men vervolgens zegt: ‘Dat landen en opstijgen van vrachtvluchten doen jullie maar ergens anders, want we zitten vol.’ Het logistieke cluster is economisch gezien ontzettend belangrijk voor de regio en BV Nederland. Laten we dit alsjeblieft niet onderschatten. Het biedt werkgelegenheid voor duizenden mensen. Minder tot geen vrachtvluchten toelaten op Schiphol, is direct van invloed op deze bedrijven en hun medewerkers. Een (logistiek) bedrijf dat zich hier vestigt, wil hier ook zijn vrachtvluchten kunnen afhandelen. Als het toekennen van de slots niet snel wordt aangepast, waardoor luchtvracht via België of Duitsland gaat, dan zijn de economische consequenties niet te overzien.”

Coördinatiecomité Schiphol

Het toekennen van slots gebeurt op basis van Europese en internationale regelgeving. Een local rule kan worden vastgesteld door het coördinatiecomité. Dit is een overlegorgaan waarin alle luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigd zijn. In het coördinatiecomité zijn de maatschappijen die passagiers vervoeren, ruim vertegenwoordigd. Het aantal luchtvrachtmaatschappijen is klein, waardoor hun inbreng in dit comité ook beperkt is. Het comité maakt een capaciteitsdeclaratie (met daarin de slots) voor de zomer en de winter. Op dit moment is men bezig met de capaciteitsdeclaratie voor winter 2018. Wethouder Elzakalai:

“Ik begrijp heel goed dat het aantal slots beperkt is en dat er schaarste is. Maar we kunnen niet blind zijn voor de vraag van luchtvrachtmaatschappijen. Het is in het belang van de ondernemers, de regio, Haarlemmermeer, Nederland én Schiphol dat men toeziet op een evenredige en zorgvuldige verdeling van de slots. Ik roep Schiphol dan ook op om zich in het coördinatiecomité het belang van luchtvracht te onderschrijven. En zich in te zetten voor voldoende slots voor luchtvrachtmaatschappijen. Zodat we die economisch sterke regio blijven die we zijn.”

Bron: gemeentehaarlemmermeer.nl