Ovale Tafel Logistiek

Wie heeft dé oplossing voor logistiek in Amsterdam

foto bij smart city challenge
Amsterdam wordt steeds drukker. De stad is steeds populairder waardoor er een toenemende behoefte is aan mobiliteit. De gemeente Amsterdam heeft samen met Topsector Logistiek, Stichting Connekt en Amsterdam Smart City een wedstrijd uitgeschreven, de Smart City Challenge Stadslogistiek. Gevestigde marktpartijen en start ups worden uitgedaagd om fundamenteel nieuwe oplossingen te bedenken om logistieke problemen in de stad creatief en effectief op te lossen.
De schaarste aan fysiek beschikbare ruimte is de grote uitdaging van Amsterdam. Die draait om (te) weinig ruimte op de weg, op het trottoir, op het fietspad of in het aantal parkeer-en laad- en losplekken in een wijk. Het is een uitdaging voor vervoerders en vrachtwagens om de stad op tijd te bevoorraden en ter plaatse te laden en te lossen. Dit kost geld voor winkeliers en leveranciers en zorgt voor onnodige voertuigkilometers in een steeds drukker wordende stad.

Als een laad-losplek bezet is moeten onze leden weer terug de A10 op. Dat kost tijd en geld.
Arthur van Dijk van Transport & Logistiek Nederland

De wedstrijd

De samenwerkende partijen hebben een wedstrijd uitgeschreven; de Smart City Challenge Stadslogistiek. Veel wordt verwacht van het combineren van verschillende technologieën, bijvoorbeeld sensoren met internettechnologie en bestaande toepassingen. Hierdoor kunnen nieuwe oplossingen ontstaan die problemen van dienstverleners en overlast voor bewoners kunnen voorkomen. Echter alle mogelijke oplossingen zijn potentieel interessant: van zeer eenvoudig tot meer complex. Omdat leveranciers voor de toepassing van technologieën vaak afhankelijk zijn van (vergunningen van) gemeenten garandeert de gemeente volledige medewerking.
Bekijk het filmpje van de Challenge (tekst gaat door onder video)

Europese aanbesteding met een opdracht als prijs

De challenge is een Europese aanbesteding in de vorm van een prijsvraag, met voor de winnaar als prijs een opdracht om het voorstel in praktijk te brengen. Er wordt een opdracht van maximaal €50.000 verstrekt per opdracht. De twee winnende concepten voeren een pilot uit in Amsterdam, ondersteund vanuit de gemeente.

Smart City Challenge Stadslogistiek

“Als een laad-losplek bezet is moeten onze leden regelmatig weer terug de A10 op,” zegt de Arthur van Dijk van Transport & Logistiek Nederland hierover. “Dat kost ons veel tijd en geld en maakt goederen onnodig duur voor bewoners”. Ook voor de gemeente is het controleren van de ontheffing een kostenpost: “De gemeente kent vele soorten ontheffingen, waardoor zij niet bij elke beweegbare paal een handhaver kan plaatsen die controleert of een vervoerder wel een ontheffing heeft. Wellicht kan digitalisering handhaving overbodig maken.” voegt Wethouder Pieter Litjens toe.

Tweede informatiebijeenkomst

Op Woensdag 25 oktober 2017, 10:00 – 12:00 uur vindt er bij Connekt in Delft een tweede informatiebijeenkomst plaats voor de Prijsvraag Smart City Challenge Stadslogistiek – e-RVV ontheffing en de Prijsvraag Smart City Challenge Stadslogistiek – intelligente laad- en losplekken.  Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meld u dan uiterlijk 24 oktober aan bij Connekt via het e-mailadres: TSLogistiek@connekt.nl onder de vermelding van ‘Aanmelding informatiebijeenkomst Smart City Challenge Stadslogistiek’. Vermeld daarbij ook van welke organisatie u bent en het aantal personen dat namens uw organisatie aanwezig zal zijn tijdens de bijeenkomst. U kunt uw auto parkeren in de Zuidpoortparkeergarage in Delft.

Meer informatie en inschrijven via Tenderned

De formele aankondiging van de Smart City Challenge Stadslogistiek staat op TenderNed. Daar vind u de leidraad en informatie over de procedure. Inschrijvingen en communicatie over de aanbesteding geschiedt alleen via TenderNed en volgens de voorschriften in de leidraad. De procedure eindigt volgens planning eind december met de bekendmaking van de winnaars. Begin 2018 wil de gemeente met de ideeën aan de slag. De partners  roepen zoveel mogelijk bedrijven op hun idee in te brengen.

Vragen

Heeft u vragen en/of opmerkingen over of naar aanleiding van dit bericht, neem dan via e-mail contact op met Ron van der Lans van de gemeente Amsterdam.
[featured_block]
De Challenge is een van de maatregelen uit de Amsterdamse Uitvoeringsagenda Logistiek. Zie voor meer informatie:
De Challenge is een project dat onderdeel uitmaakt van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek.

Geef een reactie