natuurvergunning schiphol

Staking beveiligers op Schiphol van de baan

De Unie Security heeft samen met FNV en CNV een akkoord bereikt met de werkgevers van de beveiligers op Schiphol. Zo zijn afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van de werktijden. Ook is er een loonsverhoging van 700 euro eenmalig in 2018 en in totaal 5% over de jaren 2019 en 2020 afgesproken. Dankzij het akkoord zijn de acties die gepland stonden voor 4 september, definitief van de baan.

“Dit akkoord doet recht aan de belangen van de beveiligers op Schiphol. Zij werken onder steeds grotere druk terwijl zij in hun salaris niets terugzien van de economische groei waar de rest van Schiphol wel van profiteert”, aldus Gertjan Tommel (onderhandelaar namens De Unie Security). “Dankzij de gemaakte afspraken zijn de beveiligers in staat een betere balans te vinden tussen werk en privé. Met een goede loonsverhoging laten de werkgevers zien dat ze de Schiphol beveiligers waarderen voor het belangrijke werk dat ze dag en nacht uitvoeren”.

Werkdruk verlagen 
Afgesproken is om vanaf de tweede helft 2019 vier weken vooruit te roosteren, middels zogeheten ‘rollende roosters’. Met een vierwekelijks ‘rollend rooster’ kennen de beveiligers hun rooster eerder. Dat moet zorgen voor betere afstemming tussen werk en privé. De afgesproken arbeidsduurverkorting van 8 uur per maand helpt om de werkdruk te verlagen.

Staking van de baan
De Unie Security heeft er achter de schermen alles aan gedaan de aangekondigde staking te voorkomen. “Ik ben blij dat dat is gelukt. De belangen van de beveiligers en onze leden zijn belangrijk. Maar die van de reizigers ook”, aldus Tommel. “De mensen die via Schiphol reizen zijn onze klanten en ik ben er trots op dat het ons is gelukt te voorkomen dat zij de dupe zouden worden”.

Bron: de unie.nl.